Komisje alkoholowe - Przemoc w rodzinie - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Przemoc w rodzinie

Komisje alkoholowe

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

 

 

Image

Image

 

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

Image

Image

Image

Image

Image

 

Źródło informacji:

MOPS

Miejski Osierodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim

grupa wsparcia dla osób dotkniętych przemocą domową

spotkania każdy wtorek w godzinach 15:30-17:00

w MOPS ul. Cekanowska 5

44 723-34-89 wew 29; 666 537 961

www.mopstm.pl

Grupa wsparcia dla osób dotknietych przemocą zapewnia:

  • uzyskanie wsparcia w radzeniu sobie z własnymi trudnościami
  • budowanie poczucia własnej wartości i wiary we własne możliwości kontrolowania swojejgo życia oraz akceptacji i zrozumienia ze strony innych
  • zdobywanie wiedzy dotyczącej zjawiska przemocy domowej w rodzinach
  • poznanie z innymi osobami zmagającymi się z podobnymi systuacjami życiowymi
  • dostarczanie motywacji do działań mających na celu rozwiązywanie problemów