Działania prewencyjno kontrolne podejmowane na drogach powiatu Tomaszowskiego