Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Naczelnik

podinsp. Arkadiusz Knap

tel. 47 846 22 36

 

 Zastępca Naczelnika

tel. 47 846 22 92

---------------------

 

Sekretariat 

tel. 47 846 23 59

(reosortowy   846 23 59)

 

- REFERAT OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY,

- ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY,

- ZESPÓŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ.