Podziękowania

Podziękowanie od SP nr 12 w Tomaszowie Maz. za zabezpieczenie ,,Trzeciego biegu po zdrowie z Dwunastką"