Rejon X - Tomaszów Maz.

REJON NR X

 

sierż.sztab. Daniel Zieliński 

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 31

 tel. 47 846 22 29,  tel. kom. 516 432 745

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail : dzielnicowy.tomaszowmaz10@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Tomaszów Mazowiecki, ulice : Brukowa, Cegielniana, Czarna, Czysta, Dębowa, Walinowska, Dzieci Polskich, Garbarska, Gęsia, Główna, Grzybowa, Jasna, Jelenia, Konopnickiej, Krańcowa, Leśna, Lubocheńska, Luboszewska- od nr 71, Łączna, Milenijna, Nowa, Piaskowa, Północna, Romanówek, Smolna, Strefowa, Tamka, Twarda, Ujezdzka, Warszawska- od nr 83 i 108, Wełniana, Włókiennicza, Wolna, Wspólna, Wysoka, Zajęcza, Zawadzka, Żurawia.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr X

na okres czasu od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r


Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
- spożywanie alkoholu oraz zakłócenie ładu i porządku w Tomaszowie Mazowieckim przed blokiem przy ulicy Dzieci Polskich 13, obok sklepu monopolowego przy ulicy Kosynierów. Plan powstał na skutek rozpoznania posesyjno - osobowego i rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami przedmiotowej ulicy, potwierdzonych zgłaszanymi interwencjami.

Zakładany cel do osiągnięcia:
- wyeliminowanie zjawiska lub ograniczenie do minimum.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
- wzmożone kontrole wymienionego miejsca przez dzielnicowego podczas obchodów rejonu służbowego
- spotkania ze społeczeństwem pod kątem potwierdzania występowania zjawiska
- bezwzględna reakcja na popełniane w tym miejscu wykroczenia
- zlecenie kontroli wymienionego miejsca Straży Miejskiej oraz służbie patrolowej
- współpraca z dzielnicowym rejonu IX z uwagi na położenie miejsca na styku rejonów


Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
- Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim - patrole wskazanego miejsca

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
- spotkania profilaktyczne ze społeczeństwem
- strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Powrót na górę strony