Rodzicu, bądź czujny ! - Dzielnicowy bliżej nas - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Dzielnicowy bliżej nas

Rodzicu, bądź czujny !

Policyjni profilaktycy wraz z terenowym dzielnicowym z tomaszowskiej komendy, moderowali spotkanie z grupą około 130 rodziców jakie odbyło się na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Maz. To nietypowe spotkanie z policjantami, miało zwrócić uwagę rodziców na zagrożenia jakie czyhają na ich latorośle i jak groźne jest zażywanie substancji psychoaktywnych. W trakcie spotkania wykorzystana została specjalna walizka edukacyjna, zakupiona przez Samorząd Województwa Łódzkiego i za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego przekazana do tomaszowskiej jednostki policji.

Spotkanie, którego moderatorami byli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. tj. asp. Joanna Besztak i mł.asp. Sebastian Gwiazda z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii oraz terenowy dzielnicowy st. sierż. Krzysztof Selega odbyło się 24 stycznia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie Maz. Głównym celem spotkania było zwrócenie uwagi rodziców i grona pedagogicznego na zachowania dzieci i podopiecznych, mogące świadczyć o ich uzależnieniu od substancji psychoaktywnych. W spotkaniu brało udział około 130 osób, rodziców, nauczycieli oraz pedagog szkolny. Na spotkaniu omówiono zasady pozwalające chronić dziecko przed uzależnieniem. Przekazano również podstawowe informacje na temat symptomów i objawów, które mogą świadczyć o zażywaniu środków psychoaktywnych oraz podstawowych rodzajach narkotyków oraz dopalaczy. Zwrócono uwagę na zagrożenia i niebezpieczeństwa jakie niosą za sobą zażywanie w/w środków oraz poinformowano o odpowiedzialności karnej za posiadanie , udzielanie, handel czy produkcję środków odurzających. Zebranych poinformowano o tym na co należy zwrócić szczególną uwagę oraz gdzie można szukać ewentualnej pomocy w przypadku nabrania podejrzeń, że dziecko może przyjmować tego typu substancje.

Końcowym elementem spotkania, było omówienie zawartości walizki edukacyjnej, którą zakupiono z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego i za pośrednictwem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi insp. Andrzeja Łapińskiego przekazano do tomaszowskiej jednostki policji. Walizka ta wykorzystywana jest przez mundurowych podczas kontaktów z nauczycielami, rodzicami i prawnymi opiekunami dzieci i młodzieży. Zawartość walizki to atrapy narkotyków oraz urządzeń i osprzętu służącego do przygotowywania, porcjowania, przechowywania i ważenia narkotyków. Zapoznanie się z jej zawartością pozwala uświadomić dorosłym jak wymyślne metody i sposoby znajduje dzisiejsza młodzież na to by skutecznie ukrywać przed swoimi najbliższymi narkotyki lub inne substancje psychoaktywne, oraz na co szczególnie powinni zwrócić uwagę by stwierdzić czy ich dziecko znajduje się pod wpływem takich środków.