Dzielnicowi Komisariatu Policji w Rokicinach - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Rokicinach

KP ROKICINY

 

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

w przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Komendantem Komisariatu Policji w Rokicinach

podinsp. Zbigniew Warczyk

lub

Zastępca Komendanta Komisariatu

asp.sztab. Przemysław Chromiński

 

tel. kont.  47 846 25 20

fax. 47 846 25 10 

 97-221 Rokiciny ul. Łódzka 10

 

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

NR XXI - GM. UJAZD 

sierż.sztab. Łukasz Pakuła

Komisariat Rokiciny

tel. 47 846 25 20  tel. kom 516 433 045

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny21@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje część gminy Ujazd z miejscowościami: Ujazd, Przesiadłów, Skrzynki, Ojrzanów, Sangrodz, Tobiasze.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXI

gm. Ujazd

na okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXI

-  Spożywanie alkoholu w rejonie altany przy ul. Pasikonika w Ujeździe oraz niszczenie w tym samym miejscu mienia

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełniania wykroczeń

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego

- stosowanie represji prawnych

-zlecenia zadań dla służby patrolowej

- spotkania ze społeczeństwem 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych

- Urząd Gminy Ujazd

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania z e społeczeństwem oraz za pośrednictwem strony internetowej KPP Tomaszów Mazowiecki 

  

NR XXII - GM. UJAZD  

st.asp. Łukasz Świątnicki

Komisariat Rokiciny 

tel. 47 846 25 20 tel. kom 516 433 049

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny22@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 


Obejmuje część gminy Ujazd z miejscowościami: Oś.Niewiadów, Zaosie, Zaosie Piaski.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXII

gm. Ujazd

na okres od 01.01.20201 do 30.06.2021 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr  XXII

-  Przekraczanie dozwolonej prędkości na drodze wojewódzkiej W 715 w miejscowości Zaosie gm. Ujazd

Zakładany cel do osiągnięcia.

- Ograniczenie popełniania wykroczeń

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- systematyczne kontrole  zagrożonego miejsca

- stosowanie represji prawnych

- spotkania informacyjne ze społeczeństwem

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

              - WRD KPP tomaszów Maz.

- Straż Leśna

- Sluzba Ochrony Kolei

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Strona internetowa KPP Tomaszów Maz.

- strona interntowa Urzędu Gminy w Ujeździe

- lokalne media -prasa gminna

-spotkania sołeckie

  

NR XXIII - GM. UJAZD

mł.asp. Szymon Pira

Komisariat Rokiciny 

tel.tel. 47 846 25 20  tel. kom 516 432 974

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny23@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

Obejmuje część gminy Ujazd z miejscewościami: Aleksandrów, Bielina, Bronisławów, Buków, Buków Parcel, Buków PGR, Ciosny, Dębniak, Kol.Olszowa, Kol.Ujazd, Helenów, Józefin, Józefów, Konstancin, Lipianki, Łączkowice, Łominy, Maksymów, Marszew, Mącznik, Młynek, Niewiadów Wieś, Niewiadów PGR, Olszowa, Olszowa Piaski, Stasiolas, Szymanów, Teklów, Władysławów, Wólka Krzykowska, Wygoda, Wykno.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXIII

gm. Ujazd

na okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXIII

- Przekraczanie dozwolonej prędkości na drodze powiatowej prowadzącej przez miejscowości Maksymów, Olszowa Piaski, Olszowa gm. Ujazd

Zakładany cel do osiągnięcia.

- Ograniczenie popełniania wykroczeń

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- systematyczne kontrole zagrożonego rejonu

-stosowanie represji prawnie dozwolonych

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

Straż Leśna

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Rozmowa ze społczeństwem podczas spotkań 

- strona internetowa KPP Tomaszów Maz.

- strona interntowa Urzędu Gminy w Ujeździe

 
NR XXIV - GM. ROKICINY 

 

sierż.sztab. Przemysław Czerniawski

Komisariat Rokiciny

tel tel. 47 846 25 20 tel. kom 516 433 068

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

dzielnicowy.rokiciny24@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje część gminy Rokiciny z miejscowościami: Cisów, Kol.Łaznów, Michałów, Łaznowska Wola, Kol.Rokiciny, Chrusty  Nowe i Stare.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXIV

gm. Rokiciny

na okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXIV

          -  Eliminacja zagrożeń związanych z niszczeniem mienia oraz spożywaniem alkoholu w rejonie dworca PKP oraz skweru - Rokiciny Kolonia ulica Sienkiewicza

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie w/w zjawisk

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole w/w miejsc, egzekwowanie prawa 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

            - Urząd Gminy Rokiciny

            - Straż Ochrony Kolei i pracownikami UG Rokiciny

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania z mieszkańcami oraz pracownikami UG Rokiciny 

 

 


 

NR XXV - GM. ROKICINY  

 

asp. sztab. Tomasz Matysiak

Komisariat Rokiciny

tel. 47 846 25 20  tel. kom 516 433 041

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny25@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje częśćgminy Rokiciny z miejscowościami:Albertów, Łaznów, Łaznówek, Janinów, Janków, Janków III, Jankówek, Maksymilianów, Mikołajów, Reginów, Popielawy, Pogorzałe Ługi, Rokiciny, Stefanów, Eminów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXV

gm. Rokiciny

na okres od 01.01.2021 do 01.06.2021 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXV

          - przekraczanie dozwolonej prędkości na drodze  wojewódzkiej W 716 na odcinku Stefanów do ronda w Rokicinach  gm. Rokiciny

Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie popełniania wykroczeń.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego celem oddziaływania prewencyjnego a także stosowanie represji prawnie dozwolonych w stosunku do sprawców dopuszczających się przedmiotowych czynów. Ponadto zwiększenie kontroli statycznych przez funkcjonariuszy WRD KPP w Tomaszowie  Mazowieckim.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

               - Wszyscy policjanci Komisariatu Policji w Rokicinach, policjanci WRD KPP w Tomaszowie  Mazowieckim, ponadto  Straż Leśna oraz okoliczne OSP  poprzez zorganizowanie wspólnych patroli we wskazanym obszarze ujętym w planie priorytetowym celem oddziaływania prewencyjnego na kierujących poprzez służbę radiowozami oznakowanymi           

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w TomaszowieMazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy w Rokicinach w zakładce o bezpieczeństwie a także za pośrednictwem lokalnych mediów tj. prasy wydawanej w gminie i na spotkaniach sołeckich a także innych ze społeczeństwem tego rejonu.

 

 
NR XXVI - GM.BĘDKÓW 

 

mł.asp. Michał Duczek 

Komisariat Rokiciny

tel. 47 846 25 20   tel. kom. 516 433 032

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

dzielnicowy.rokiciny26@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje część gminy Będków z miejscowościami: Teodorów, Prażki, Remiszewice, Kalinów, Rudnik, Kol. Rudnik, Rzeczków, Ewcin, Łaknarz, Zacharz, Nowiny, Będków, Kol. Będków,Kol, Rudnik, Sługocice, Wykno, Gutków, Ceniawy, Brzustów, Rosocha, Magdalenka, Drzazgowa Wola,Augustówka, Wołkowa, Wiadernia, 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXVI

gm. Będków

na okres od 01.01.2021 do 01.06.2021 r.

 

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XXVI

Dewastacja przystanku PKS  -  Będków  ul. Warszawska 1.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie w/w zjawiska 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

               Systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego, czasowe dyslokowanie w tym rejonie patroli operacyjnych

                Wydziału Kryminalnego KPP w TomaszowieMazowieckim.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

            Współpraca z Urzędem Gminy w Będkowie 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w TomaszowieMazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy w Będkowie w zakładce o bezpieczeństwie a także poprzez różnego rodzaju ulotki i na spotkaniach sołeckich a także innych ze społeczeństwem tego rejonu.

 
NR XXVII – GM.BUDZISZEWICE

 

asp.sztab. Dariusz Błoch

Komisariat Rokiciny

tel. 47 846 25 20 tel. kom 516 432 973

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy.rokiciny27@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje cześć gminy Budziszewice z miejscowościami: Budziszewice, Adamów, Antolin, Mierzno, Nowe Mierzno, Józefów Stary, Józefów Nowy, Rękawiec, Agnapol, Walentów, Nowy Rękawiec, Nepomucenów, Teodorów, Helenów, Zalesie, Węgrzynowice, Węgrzynowice Modrzewie.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XXVII 

gm. Budziszewice

na okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym XXVII

Spożywanie alkoholu w rejonie sklepu Krokodylek przy ul. J.Ch.Paska 85 w Budziszewicach

Zakładany cel do osiągnięcia.

- wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu oraz zakłóceń ładu i porządku publicznego 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- wzmożone kontrole w w/w rejonie , restrykcja przepisów poprzez nakładanie MKK

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazanie planowanych przez nie do realizacji zadań.

             -  Wszyscy policjanci Komisariatu Policji w Rokicinach, Urząd Gminy w Budziszewicach reprezentowany przez Wójta Mariana Holaka oraz          

                Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych celem oddziaływania prewencyjnego  pozwalającego na ograniczenie   

                występowania przedmiotowego zagrożenia jak i działania dotyczące propagowania przez samorząd jak i władze kościelne szkodliwości

                 spożywania alkoholu przez obywateli poprzez jego spożywanie w miejscach publicznych.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie upubliczniona i przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KPP w TomaszowieMazowieckiem w zakładce dzielnicowi, ponadto na stronie internetowej Urzędu Gminy w Budziszewicach w zakładce o bezpieczeństwie a także za pośrednictwem spotkaniach sołeckich a także innych ze społeczeństwem tego rejonu.