Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz.

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz.

Komendant Powiatowy Policji

 

insp. Szymon Herman

 komendant@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Sekretariat:

tel.  47 846 22 12

 

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim, przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 15:00 – 17:00.

Dla zachowania własciwych norm sanitarnych związanych z panujacymi obostrzeniami, wizytę u Komendanta należy poprzedzić wczesniejszym kontaktem telefonicznym dzwoniąc pod wymieniony powyżej numer telefonu. 

 

UWAGA!

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19, wywołanej przez koronawirus, dbając o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo, zalecamy ograniczenie osobistych wizyt w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim związanych ze składaniem skarg i wniosków. Powyższe dotyczy także przyjęć interesantów przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Maz. (lub jego Zastępcę) realizowanych w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 15.00 -17.00.

Jednoczesnie przypominamy, iż wniesienie skarg i wniosków  możliwe jest również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem Internetu, przesyłając korespondencję na adres mailowy :

komendant@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl