Rejon XI - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon XI - Tomaszów Maz.

 

REJON NR XI

 

asp. sztab. Andrzej Klewin

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 3

tel. tel. 47 846 22 39,  tel. kom. 516 432 740

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail: dzielnicowy11@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Cekanów, Cekanów, Dąbrowa, Dęby, Jadwigów, Kolonia, Chorzęcin, Godaszewice, Komorów I

i II, Kwiatkówka, Łazisko, Niebrów, Świńsko, Zaborów I i II, Zawada, Zawada Kolonia.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI

na okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym i cel do osiągnięcia:

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI sporządzony przez asp szt. Andrzeja Klewina zakłada eliminację zjawiska niszczenia mienia i zaśmiecania terenu placu zabaw i boiska przy Szkole Podstawowej w miejscowości Komorów.