Dzielnicowy bliżej nas

Debata na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ujazd

W Gminnym Ośrodku Kultury w Ujeździe odbyła się debata społeczna dotycząca bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Ujazd. W debacie moderowanej przez Komendanta Komisariatu Policji Rokicinach uczestniczył Wójt Ujazdu i Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz. Uczestnikami debaty byli mieszkańcy i uczniowie z terenu gminy Ujazd. Jeden z punktów debaty dotyczył stworzenia w Ujeździe, policyjnego posterunku.

   Debata odbyła się 18 czerwca 2019 roku na terenie sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Ujeździe. Jej uczestnikami byli mieszkańcy gminy oraz uczniowie pobliskiej szkoły. Moderującym całość spotkania był Komendant Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniew Warczyk a organizatorami debaty obecni na miejscu Wójt Gminy Ujazd p. Artur Pawlak oraz Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman.

   Na wstępie Komendant Komisariatu Policji w Rokicinach omówił strukturę jednostki i przekazał uczestnikom debaty informacje na temat łatwego i skutecznego sposobu kontaktowania się z Policją lub innymi służbami ratunkowymi jak również z ,,własnym” dzielnicowym.

   W dalszej części debaty omówiono tematykę związaną z analizą bezpieczeństwa na terenie gminy Ujazd, poprowadzono dyskusję na temat utworzenia (odtworzenia) Posterunku Policji w Ujeździe, przeprowadzono prelekcje dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wakacji, przestępstw i wykroczeń popełnianych na seniorach oraz pokrótce przybliżono założenia programu ,,Dzielnicowy Bliżej Nas” i zasady funkcjonowania aplikacji ,,Moja Komenda” oraz ,,Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”.   

   W spotkaniu udział wzięli także dzielnicowi z KP w Rokicinach, których rejony obejmują teren gminy Ujazd. Była to okazji do ich autoprezentacji przed mieszkańcami, którzy z różnych względów nie mieli dotychczas sposobności poznać swojego dzielnicowego. Policjant z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Tomaszów st.sierż. Patryk Ceglarek krótko i w dostępny sposób omówi zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, zachęcając jednocześnie do korzystania z elementów odblaskowych. Policyjny ,,wodniak” pełniący na co dzień służbę patrolową na pokładzie łodzi motorowej po wodach Zalewu Sulejowskiego asp. sztab. Marek Zdulski w kilku słowach omówił zagadnienia związane z bezpiecznym wypoczynkiem nad wodą oraz warunkach bezpiecznego uprawiania sportów wodnych. O bezpieczeństwie najmłodszych, wskazując na konkretne przykłady, mówił zarówno Pan Komendant, Wójt Ujazdu oraz mł.asp. Sebastian Gwiazda z Zespołu ds., Nieletnich i Patologii tomaszowskiej komendy. Aspirant Aleksandra Jakubiak z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją wyświetlając slajdy specjalnie przygotowanej prezentacji omówiła mechanizmy oszustw jakie popełniane są na seniorach, podając jednocześnie konkretne wskazówki jak nie paść ich ofiarą. Odniosła się bezpośrednio do najczęstszych wyłudzeń pieniędzy na seniorach na tzw. ,,wnuczka”. Temat ten został omówiony bardzo szczegółowo gdyż przestępcy nie przebierają w środkach i korzystając z łatwowierności szczególnie osób starszych, ,,naciągają” je na różnego rodzaju ,,legendy”  podając się niejednokrotnie w trakcie rozmowy telefonicznej za wnuczka, policjanta czy nawet prokuratora. Przestrzegała zgromadzonych przed wpuszczaniem do własnego domu lub mieszkania osób, które nie są nam osobiście znane, bowiem sprawcy oszustw i kradzieży podszywają się niejednokrotnie za pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, NFZ-tu, czy zakładu energetycznego.

   Po wystąpieniach przedstawicieli Policji i władz samorządowych nastąpiła ożywiona dyskusja w trakcie, której każdy z uczestników miał możliwość swobodnego wypowiedzenia się zarówno na wymienione tematy jak również na inne związane z ogólnie pojętym bezpieczeństwem na terenie gminy Ujazd.

   Poruszono temat stworzenia na terenie Ujazdu, policyjnego posterunku, co spotkało się z całkowitą aprobatą uczestników spotkania. Jak zapewnił Komendant Powiatowy Policji insp. Szymon Herman oraz Wójt Gminy Ujazd Artur Pawlak aprobata i wola utworzenia posterunku jest zarówno po stronie policji jak i władz samorządowych, natomiast wymaga ona wielu uzgodnień, które będą realizowane w najbliższej przyszłości.   

   Uczestnicy debaty wyrazili zadowolenie z form przekazu informacji oraz bardzo dobrze ocienili wybór poruszonych podczas spotkania tematów. Z pewnością tego typu spotkania na terenie gminy Ujazd, będą cyklicznie powtarzane, co pozwoli na bieżące monitorowanie społecznych oczekiwań w zakresie poziomu i jakości bezpieczeństwa na terenie gminy.

 

 • Wstęp do debaty oraz omówienie harmonogramu przez Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniewa Warczyka. Powitanie uczestników debaty.
 • Wstęp do debaty oraz omówienie harmonogramu przez Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniewa Warczyka. Powitanie uczestników debaty.
 • Wstęp do debaty oraz omówienie harmonogramu przez Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniewa Warczyka. Powitanie uczestników debaty.
 • Wstęp do debaty oraz omówienie harmonogramu przez Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniewa Warczyka. Powitanie uczestników debaty.
 • Wstęp do debaty oraz omówienie harmonogramu przez Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniewa Warczyka. Powitanie uczestników debaty.
 • Wstęp do debaty oraz omówienie harmonogramu przez Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniewa Warczyka. Powitanie uczestników debaty.
 • Wstęp do debaty oraz omówienie harmonogramu przez Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniewa Warczyka. Powitanie uczestników debaty.
 • Wstęp do debaty oraz omówienie harmonogramu przez Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniewa Warczyka. Powitanie uczestników debaty.
 • Wstęp do debaty oraz omówienie harmonogramu przez Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach podinsp. Zbigniewa Warczyka. Powitanie uczestników debaty.
 • Prezentacja i autoprezentacja dzielnicowych z KP Rokiciny, których rejony obejmują teren Gminy Ujazd
 • Prezentacja i autoprezentacja dzielnicowych z KP Rokiciny, których rejony obejmują teren Gminy Ujazd
 • Prezentacja i autoprezentacja dzielnicowych z KP Rokiciny, których rejony obejmują teren Gminy Ujazd
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia uczestników i prelegentów
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty
 • Wystąpienia prelegentów i dyskusja uczestników debaty