Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział dochodzeniowo - śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Naczelnik

  asp. sztab. Tadeusz Byster

 

Zastępca Naczelnika

p.o  kom. Piotr Smejda

 

Sekretariat 

tel. 47 846 22 85 (resortowy  846 22 85)

fax. 47 846 22 08 (resortowy  846 22 08)

 

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU,

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU,

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO RODZINIE,

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ SAMOCHODOWĄ,

- ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALSTYCZNEJ.