Rejon XII - Tomaszów Maz. - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Rejon XII - Tomaszów Maz.

REJON NR XII

 

asp. sztab. Jacek Jakubowski 

czasowe zastępstwo sierż. Adrian Snacki

KPP Tomaszów Mazowiecki

pokój nr 3

tel. (44) 726 19 27,  tel. kom. 516 432 769

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail: dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

 Ciebłowice Małe i Duże, Jeleń, Karolinów, Sługocice, Smardzewice, Swolszewice Małe, Stara Wieś, Tresta, Twarda, Wąwał, Wiaderno

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XII

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

  1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

          - zaśmiecanie terenów zlokalizowanych przy linii brzegowej Zalewu Sulejowskiego przy ul. Jachtowej w miejscowości Swolszewice Małe

  1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska

  1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-Wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby

-zlecanie zadań dla służby patrolowej

-zlecanie zadań i współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi

  1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Społeczna Straż Rybacka

  1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym nastąpi na najbliższym spotkaniu ze społeczeństwem, a także na stronie internetowej tomaszowskiej komendy Policji