Rejon XI - Tomaszów Maz.

 

REJON NR XI

sierż.sztab. Karolina Janus

 tel. 47 846 22 29  

(czasowe zastępstwo)

sierż. Krystian Kazusek

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 31

 tel. 47 846 23 27,  tel. kom. 516 432 769

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail : dzielnicowy.tomaszowmaz11@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Cekanów, Cekanów, Dąbrowa, Dęby, Jadwigów, Kolonia, Chorzęcin, Godaszewice, Komorów I

i II, Kwiatkówka, Łazisko, Niebrów, Świńsko, Zaborów I i II, Zawada, Zawada Kolonia.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr XI

na okres czasu od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr XI:
-  Biegające bezpańskie psy 97-200 Tomaszów Mazowiecki Kolonia Zawada.  Plan powstał na skutek rozpoznania posesyjno - osobowego i rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami przedmiotowej miejscowości.


Zakładany cel do osiągnięcia :
- wyeliminowanie zjawiska 


Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
- zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim
- spotkania informacyjne ze społeczeństwem 
- kontrole rejonu podczas służby obchodowej 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
 - patrole policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim
 - Urząd Gminy Tomaszów Mazowiecki

 Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :
  - spotkania informacyjne z mieszkańcami.Zamieszczenie informacji na stronie internetowej. 

 

Powrót na górę strony