Rejon VIII - Tomaszów Maz.

REJON NR VIII

 

asp.sztab. Jacek Jakubowski

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 3

tel. 47 846 22 39,  tel. kom. 516 432 930

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail : dzielnicowy.tomaszowmaz8@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Tomaszów Mazowiecki, ulice : Boczna, Cekanowska, Chopina, Chrobrego, Ciasna, Cmentarna, Długa, Dworcowa, Gdyńska, Gliniana, Grota Roweckiego, Handlowa, Helska, Jagiellońska, Kilińskiego, Konopnickiej, Kołłątaja- nieparzyste, Konstytucji 3-go Maja- nieparzyste od nr 33, Koszykowa, Kręta, Krucza, Luboszewska- do nr 69, Łączna, Łokietka, Mickiewicza, Narewskiego, Niemcewicza, Okrzei, Piastowska, Popiełuszki, Poprzeczna, Radosna, Sienna, Sierakowskiego, Skłodowskiej- Curie, Sosnowa- do nr 32 i 35, Spalska- nr nieparzyste, Smutna, Staszica, Szczęśliwa- do nr 41 i 44, Świeża, Traugutta, Tuwima, Warszawska- od nr 15 do nr 47 i od 24 do 106, Wrzosowa, Ugaj, Zaułek, Zbocze, Żelazna, Żeromskiego- do nr 52/61

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VIII

na okres czasu od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym :
- Nieprawidłowe parkowanie w rejonie bloku przy ulicy Chopina 17A – na terenie osiedla, gdzie obowiązuje znak D-40. Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy utrudniają ruch pieszych mieszkańców osiedla, powodując poczucie zagrożenia bezpieczeństwa. Zagrożenie to wynika z rozmów ze społeczeństwem lokalnym zamieszkującym w pobliżu, oraz z licznych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w okresie od czerwca 2023 do grudnia 2023 r. w miejscu tym podjęto kilka interwencji związanych z nieprawidłowo zaparkowanymi pojazdami. Kierujący pojazdami parkują w miejscach niewyznaczonych w okresie od stycznia do czerwca. 

Zakładany cel do osiągnięcia:
- Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek popełnianych wykroczeń polegających na nieprawidłowym parkowaniu pojazdów o 50%  w stosunku do czynów odnotowanych w okresie poprzedzającym wprowadzenie planu działania priorytetowego, a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ocena realizacji planu działania priorytetowego  zostanie oparta na przeprowadzonej analizie stanu zagrożenia dla rejonu służbowego nr VIII oraz zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
-Systematyczna kontrola wskazanego rejonu przez dzielnicowego, oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec sprawców wykroczeń przez okres funkcjonowania planu- wzmożone kontrole w/w rejonu i reagowanie na wykroczenia
- Prowadzenie spotkań z mieszkańcami osiedla w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji oraz wprowadzeniu zakresu 
i formy współpracy – przez cały okres funkcjonowania planu
- Skierowanie do 30.01.2023 r. za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego wniosku do Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Organizacji Służby o opracowanie zadania doraźnego dla patrolu RPI oraz WRD w celu kontroli rejonu oraz stanowczej reakcji na popełniane wykroczenia  na okres 30 dni od opracowania karty zadania
- Skierowanie do 30.01.2023 r. wniosku do Komendanta Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim o dyslokowanie służb w rejon ulivy Chopina 17A i reagowanie na popełnione wykroczenia – na czas obowiązywania planu

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim – samodzielne patrole, współpraca z dzielnicowym rejonu VIII 
- Spółdzielnia mieszkaniowa – rozpowszechnienie wśród mieszkańców osiedla informacji o podjętych przez dzielnicowego czynnościach w ramach wdrożonego planu działania priorytetowego, zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, informowanie dzielnicowego o przypadkach popełnionych wykroczeń

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
- spotkania z okolicznymi mieszkańcami 
- strona internetowa Komeny powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim 

 

Powrót na górę strony