Rejon VII - Tomaszów Maz.

      REJON NR VII           

p.o dzielnicowego

 

st.sierż. Jordan Kowalski 

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 3

 tel. 47 846 23 39,  tel. kom. 516 432 824

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby 

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail : dzielnicowy.tomaszowmaz7@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Tomaszów Mazowiecki, ulice : 25 Brygady AK, Adama, Aliny, Andrzeja, Anny, Barbary, Bartłomieja, Białego, Białobrzeska, Bogumiła, Cezarego, Celiny, Chojnowskiego, Cisowa, Czarna, Damazego, Danuty, Dobra, Dziubałtowskiego, Edwarda, Elżbiety, Flory, Gminna, Grażyny, Gruntowa, Grzegorza, Haliny, Henryka, Henrykowska, Hojnowskiego, Hubala Dobrzańskiego, Ireny, Ignacego, Jana, Jerzego, Jolanty, Joanny, Jadwigi, Kałużyńskiego, Kamienna, Kamila, Katarzyny, Kępa, Klonowa, Kolejowa, Kopalna, Kowalska, Krawiecka, Kwarcowa, Lipowa, Lisia, Lucyny, Lecha, Ludwikowska, Łozińskiego, Łukasza, Łucji, Macieja, Magdaleny, Majowa od nr 77 i 102, Michałowska, Mireckiego- nieparzyste od nr 95, Młodzieżowa, Modrzewskiego, Myśliwska, Nadrzeczna- od nr 86/87, Na Skarpie, Natalii, Odkrywkowa, Odległa, Okopowa, Olgi, Opoczyńska, Orla, Pauliny, Pawła, Peryferyjna, Pliszczyńskiego, Podoba, Radomska, Rawska, Reja, Robotnicza, Romana, Równa, Sabiny, Smardzewicka, Spalska- nr parzyste od 70, Spokojna, Stefana, Stolarskiego, Sucha, Sypka, Szczęśliwa- nieparzyste od nr 43,, Szewska, Szklarska, Szymanówek, Ślusarska, Teresy, Tomasza, Torowa, Utrata, Wacława, Wapienna, Wąwalska, Wilcza, Witosa, Wrzosowa- od nr 38 i 39, Wzgórze, Ziemowita, Żeromskiego- od nr 54 i 63, Żwirowa, Źródlana. 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII

na okres czasu od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r

                

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
- błąkające się psy w rejonie ulicy Robotniczej w Tomaszowie Mazowieckim. Zagrożenie wynika ze zgłoszeń na krajowej mapie zagrożeń oraz z rozmów ze społeczeństwem. 

Zakładany cel do osiągnięcia:    
- ograniczenie i eliminacja powyższego zagrożenia. Wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
- wzmożone kontrole wymienionego rejonu i reagowanie na wykroczenia
- zlecenia zadań dla służby patrolowej
- zlecenia zadań i współpraca z podmiotami poza policyjnymi
 - prowadzenie spotkań z mieszkańcami rejonu w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji oraz wprowadzeniu zakresu i formy współpracy 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
- zamieszczenie  informacji na stronie internetowej.
- poruszanie tematu na spotkaniach ze społecznością lokalna
 

 

 

Powrót na górę strony