Rejon IX - Tomaszów Maz.

REJON NR IX

 

 mł.asp. Tomasz Pietrzyk

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 3

 tel. 47 846 22 38,  tel. kom. 516 432 760

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail : dzielnicowy.tomaszowmaz9@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Tomaszów Mazowiecki, ulice: Bardowskiego, Bohuszewiczówny, Dojazd, Dubois, Gabrysiewicz, Kolbe, Kombatantów, Koplina, Krańcowa, Kwiatowa, Literacka, Mielczarskiego, Niebrowska, Orzeszkowej, Ostrowskiego, Paszkowskiego, Siedmiodomki, Skorupki, Szarych Szeregów, Szeroka, Warszawska- nieparzyste od nr 49 do nr 81, Widok, Wróblewskiego.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IX

na okres czasu od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r

 


Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:
- spożywanie alkoholu oraz zakłócanie porządku publicznego przez osoby przebywające w rejonie placu zabaw przy ulicy Dubois 4 co powoduje zagrożenie bezpieczeństwa u mieszkańców pobliskich bloków. Zagrożenie to wynika wynika z rozmów ze społeczeństwem lokalnym zamieszkującym w pobliżu.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
- - wzmożone kontrole w/w rejonu i reagowanie na zagrożenia
- zlecenia zadań dla służby patrolowej
- zlecenia zadań i współpraca z podmiotami poza policyjnymi
- prowadzenie spotkań z mieszkańcami rejonu w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji oraz wprowadzeniu zakresu i formy współpracy

Zakładany cel do osiągnięcia:
- ograniczenie powyższego zagrożenia w tym rejonie. Zakłada się, że po   zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek zagrożenia o 50% w stosunku do okresu poprzedzającego wprowadzenie planu działania priorytetowego, a tym samym wzrostu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:
- Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim
- Referat Patrolowo Interwencyjny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:
- informowanie podczas realizacji zadań. Przekazywanie informacji podczas spotkań.
- informacja na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.
 

 

Powrót na górę strony