Rejon IV - Tomaszów Maz.

 

REJON NR IV  

(pełniący obowiązki)

asp.sztab. Jacek Jakubowski

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 3

tel. 47 846 22 39, tel.kom. 516 432 930

 

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail : dzielnicowy.tomaszowmaz4@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Tomaszów Mazowiecki, ulice : Armii Krajowej, Bohaterów 14 – tej Brygady, Browarna, Dolna, Drewniana, Głowackiego- nr nieparzyste i parzyste do nr 50, Kołłątaja- nr parzyste, Konstytucji 3 Maja- nr parzyste oraz nieparzyste do nr 31, Ligi Morskiej i Rzecznej, Majowa- do nr 75 i 100, , Małkowskich, Mireckiego- nieparzyste do nr 93, Mościckiego- nr nieparzyste oraz parzyste od nr 26, Nadrzeczna- do nr 84 i do nr 85, Nowowiejska, Park Miejski, Partyzantów, POW, Pułaskiego, Sosnowa- od nr 34 i 37, Spalska- parzyste do nr 68, Szczęśliwa- nr parzyste od 46 , Św. Antoniego- nieparzyste do nr 11, Warszawska- od nr 2 do 22, Wrzosowa- do nr 36 i 37, Zacisze- od nr 7 i 32, Zakątna, Zapiecek, Zgodna.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

  na okres czasu od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr IV:
- Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w rejonie Parku Michałówek przy zbiegu ulic Nadrzecznej i Zgodnej. Osoby spożywające alkohol na ternie Parku zakłócają ład i porządek publiczny, jak również demoralizują młodzież przebywającą na przerwach od lekcji z pobliskiej Szkoły Ponadpodstawowej THOMAS. Zagrożenie to wynika z rozmów ze społeczeństwem lokalnym zamieszkującym w pobliżu, oraz z licznych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w okresie od czerwca 2023 do grudnia 2023 r. w miejscu tym podjęto kilka interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym.


Zakładany cel do osiągnięcia :
- ograniczenie powyższego  zagrożenia w tym rejonie

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek popełnianych wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu  w miejscu niedozwolonym o 50% w stosunku do czynów odnotowanych w okresie poprzedzającym wprowadzenie planu działania priorytetowego, a tym samym wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.
    Ocena realizacji planu działania priorytetowego  zostanie oparta na przeprowadzonej analizie stanu zagrożenia dla rejonu służbowego nr IV oraz zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
- Systematyczna kontrola wskazanego rejonu przez dzielnicowego, oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec sprawców wykroczeń przez okres funkcjonowania planu- wzmożone kontrole w/w rejonu i reagowanie na wykroczenia
- Prowadzenie spotkań z mieszkańcami osiedla w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji oraz wprowadzeniu zakresu i formy współpracy – przez cały okres funkcjonowania planu
- Skierowanie do 29.02.2024 r. za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego wniosku do Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Organizacji Służby o opracowanie zadania doraźnego dla patrolu RPI w celu kontroli rejonu oraz stanowczej reakcji na popełniane wykroczenia  na okres 30 dni od opracowania karty zadania
- Skierowanie do 29.02.2024 r. wniosku do Komendanta Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim o dyslokowanie służb w rejon 
Parku Michałówek i reagowanie na popełnione wykroczenia – na czas obowiązywania planu


Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
 - Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim – samodzielne patrole, współpraca 
    z dzielnicowym rejonu IV 
    - Spółdzielnia mieszkaniowa – rozpowszechnienie wśród mieszkańców osiedla informacji o podjętych przez dzielnicowego czynnościach w ramach wdrożonego planu działania priorytetowego, zorganizowanie spotkania z mieszkańcami,     informowanie     dzielnicowego o przypadkach popełnionych wykroczeń


Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :
Informacja o przyjętym przez dzielnicowego  planie priorytetowym zostanie przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej  Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Ponadto będzie na bieżąco przekazywana mieszkańcom osiedla podczas spotkań i realizacji zadań.

 

Powrót na górę strony