Rejon III - Tomaszów Maz.

REJON NR III

 

st.post. Joanna Wieczorek

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 3

tel. 47 846 22 29,  tel. kom. 690 115 352

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail : dzielnicowy.tomaszowmaz3@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

Tomaszów Mazowiecki, ulice - Bohaterów Getta Warszawskiego, Czołgistów, Głowackiego- parzyste od nr 52, Graniczna- nr parzyste, Kawki, Mościckiego- parzyste od nr 2 do nr 22/24, Niecała, Pogodna, Polna, Seweryna, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, św. Antoniego- od nr 12 i 13 do nr 66 i 73, Żwirki i Wigury.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III

   na okres czasu  od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr III:
- Spożywanie alkoholu oraz zażywanie środków odurzających w rejonie Parku imienia Doktora Jana Rodego. Zagrożenie to wynika z rozmów ze społeczeństwem lokalnym zamieszkującym w pobliżu parku. Osoby spożywają alkohol w parku w godzinach popołudniowych ,wieczorowych i nocnych. Osoby spożywają alkohol oraz inne substancje odurzające w tym rejonie  od wiosny do jesieni, dlatego tą problematykę powinien objąć plan priorytetowy od stycznia do czerwca. Wyżej wymienione zachowania w tym miejscu mają negatywne skutki dla społeczności lokalnej w postaci występowania poczucia zagrożenia wśród mieszkańców pobliskich budynków  oraz osób które z dziećmi wychodzą na spacery do parku.


Zakładany cel do osiągnięcia :
-Wyeliminowanie powyższego zagrożenia w tym rejonie.
Zakłada się że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie spadek popełniania czynów związanych ze spożywaniem alkoholu w rejonie Parku Rodego.

Wzmożone i systematyczne kontrole wskazanego rejonu zagrożenia celem oddziaływania prewencyjnego, a także stosowanie represji prawnie dozwolonej w stosunku do sprawców wykroczeń dopuszczających się przedmiotowych czynów. Przeprowadzanie spotkań ze społeczeństwem dla mieszkańców pobliskich bloków oraz domów w celu poinformowania o wdrożeniu przedmiotowego planu priorytetowego. Ponadto zlecanie zadań i współpraca z podmiotami poza policyjnymi, a także zwiększenie kontroli tego miejsca poprzez zadaniowanie  przez przełożonych służby patrolowej.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
 - Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim i Referat Patrolowo-Interwencyjny KPP Tomaszów Maz   kontrole obiektu mające na celu niedopuszczenie do popełnienia przestępstw i wykroczeń w tym spożywania alkoholu w miejscu publicznym.


Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :
- Informacja o przyjętym planie priorytetowym zostanie przekazana społeczeństwu  poprzez zamieszczenie na stronie internetowej KPP Tomaszów Mazowiecki a także na spotkaniach z społecznością lokalna  poruszany zostanie temat spożywania alkoholu oraz środków odurzających w miejscu publicznym

 

Powrót na górę strony