Rejon V - Tomaszów Maz.

REJON NR V

(pełniący obowiązki)

st.post. Mateusz Wylon 

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 31

 tel. 47 846 22 32,  tel. kom. 516 432 778

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

e-mail : dzielnicowy.tomaszowmaz5@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Tomaszów Mazowiecki, ulice : Akacjowa, Biernackiego, Bociania, Bukowa, Chemików, Grabowa, Hoża, Inżynierska, Jałowcowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Mazowiecka- od nr 4 i 7, Biernackiego, Miła, Mireckiego- nr parzyste, Modra, Morelowa, Nadpiliczna, Niska, Nowy Port, Osiedlowa, Parkowa, PCK, Piękna, Prosta, Strzelecka- nr nieparzyste, Świerkowa, Techniczna, Topolowa, Ustronie, Wiejska, Willowa, Zacisze- do nr 5 i 30, Zagajnikowa.


 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr V

   na okres czasu  od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr V:
- Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym w rejonie sklepu „Mald” w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Biernackiego 10. Osoby spożywające alkohol w rejonie wyżej wymienionego sklepu zakłócają ład i porządek publiczny osobom zamieszkującym w pobliskich blokach. Zagrożenie to wynika z rozmów ze społeczeństwem lokalnym zamieszkującym w pobliżu, oraz z licznych zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ponadto w okresie od czerwca 2023 do grudnia 2023 r. w miejscu tym podjęto kilka interwencji związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym.

Zakładany cel do osiągnięcia :
- Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany zostanie  spadek popełnianych wykroczeń polegających na spożywaniu alkoholu  w miejscu niedozwolonym o 50% w stosunku do czynów odnotowanych w okresie poprzedzającym wprowadzenie planu działania priorytetowego, a tym     samym wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. Ocena realizacji planu działania priorytetowego  zostanie oparta na przeprowadzonej analizie stanu zagrożenia dla rejonu służbowego nr V oraz zgłoszeń do Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
- Systematyczna kontrola wskazanego rejonu przez dzielnicowego, oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec sprawców wykroczeń przez okres funkcjonowania planu- wzmożone kontrole w/w rejonu i reagowanie na wykroczenia
- Prowadzenie spotkań z mieszkańcami osiedla w celu poinformowania o wdrożeniu planu działania priorytetowego, wymiany informacji oraz wprowadzeniu zakresu i formy współpracy – przez cały okres funkcjonowania planu
- Skierowanie do 30.01.2024 r. za pośrednictwem bezpośredniego przełożonego wniosku do Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Organizacji Służby o opracowanie zadania doraźnego dla patrolu RPI w celu kontroli rejonu oraz stanowczej reakcji na popełniane wykroczenia  na okres 30 dni od opracowania karty zadania
- Skierowanie do 30.01.2024 r. wniosku do Komendanta Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim o dyslokowanie służb w rejon ulicy Biernackiego 10 i reagowanie na popełnione wykroczenia – na czas obowiązywania planu


Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.
 - Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim – samodzielne patrole, współpraca z dzielnicowym rejonu V 
- Spółdzielnia mieszkaniowa – rozpowszechnienie wśród mieszkańców osiedla informacji o podjętych przez dzielnicowego czynnościach w ramach wdrożonego planu działania priorytetowego, zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, informowanie dzielnicowego o przypadkach popełnionych wykroczeń


Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :
-  przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym na spotkaniach z mieszkańcami

- za pośrednictwem strony internetowej  Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. 

 

Powrót na górę strony