Rejon I - Tomaszów Maz.

REJON NR I 

(pełniący obowiązki)

st.post. Damian Popecki 

 

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

pokój nr 31

tel. 47 846 22 32,   tel. kom. 516 432 920

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

W przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych

 

e-mail: dzielnicowy.tomaszowmaz1@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.p

Barlickiego, Bema- do nr 10, Borek, Chłodna, Ciesielska, Dywanowa, Farbiarska, Fabryczna, Górna, Grada, Grunwaldzka- do nr 5, Hallera, Krótka, Krzywa, Krzyżowa- do nr 9 i 8), Legionów- do nr 37 i 34, Letnia, Meca, Mostowa, Murarska, Obwodowa, Pl. Kościuszki, Pl. Narutowicza, Piłsudskiego Al., Przemysłowa, Przędzalniana, Ruda, Rybaki, Rzeźnicza, Spacerowa, Sowińskiego, Śląska, Środkowa, Św. Antoniego- nr parzyste 2-10, Tkacka, Warszawska- nieparzyste od nr 1-13, Zdrojowa, Zgorzelicka - do nr 14 i 21, Żytnia.

 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I

   na okres czasu  od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r

 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym nr I:

- Popełnianie wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa  w tym zakłócanie ładu i porządku publicznego w rejonie Placu Tadeusza Kościuszki w godzinach wieczorowo-nocnych szczególnie w piątki soboty i niedziele.
Plan powstał na skutek rozpoznania posesyjno – osobowego wiedzy własnej dzielnicowego, rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami wskazanego rejonu oraz analizy popełnianych wykroczeń i przeprowadzanych interwencji Policji. Zachowania wymienione powyżej mają negatywne skutki dla lokalnej jak i przyjezdnej społeczności w postaci poczucia zagrożenia ze strony osób dopuszczających się m.in. spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem ich spożywania.

Zakładany cel do osiągnięcia :

- Zakłada się  że po przeprowadzeniu Planu działania priorytetowego nastąpi spadek liczby podejmowanych interwencji i popełnianych wykroczeń o 60%.

                Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- przeprowadzenie spotkania ze społeczeństwem -  do 31 stycznia 2024 roku,

- podczas codziennej służby obchodowej kontrole w/w rejonu oraz stanowcza reakcja na wszelkie czyny zabroniony -  przez cały okres obowiązywania planu,

- skierowanie pisma do Komendanta Straży Miejskiej z wnioskiem o dyslokowanie patroli w rejon. Placu Kościuszki celem prewencyjnego oddziaływania na potencjalnych sprawców wykroczeń – do 15 stycznia 2024 roku,

- przekazanie informacji do Centrum Monitoringu Miejskiego – do 15 stycznia 2024 roku

- zlecenia opracowania karty zadania doraźnego dla patroli RPI – do 10 stycznia 2024 roku
- informacje zamieszczane na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim 

  Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

             - Straż Miejska w Tomaszowie Mazowieckim – patrole wskazanego miejsca, właściwa reakcja i eliminacja szczególnie uciążliwych wykroczeń 

- Centrum Monitoringu Miejskiego – monitorowanie stanu bezpieczeństwa oraz informowanie Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. oraz Straży Miejskiej o przypadkach naruszeń przepisów prawnych w celu podjęcia stosownej interwencji.

  Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym :

- podczas prowadzonych spotkań profilaktycznych ze  społeczeństwem,
-  podczas rozmów  z mieszkańcami w ramach wykonywanych czynności, wywiadów i ustaleń,
- strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim w zakładce Twój Dzielnicowy.
 

 

Powrót na górę strony