Dzielnicowi Komisariatu Policji w Rokicinach - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim

Dzielnicowi Komisariatu Policji w Rokicinach

KP ROKICINY

 

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

w przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

z Komendantem Komisariatu Policji w Rokicinach

podinsp. Zbigniew Warczyk  tel (44)719 50 07 

NR I - GM. UJAZD 

st.sierż. Łukasz Pakuła

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 045

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje część gminy Ujazd z miejscowościami: Ujazd, Przesiadłów, Skrzynki, Ojrzanów, Sangrodz, Tobiasze.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I 

gm. Ujazd

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

          -  spożywanie alkoholu w miejscowości Ujazd Pl. Kościuszki oraz rejonie budynku OSP, zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie stacji paliw w m. Tobiasze

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska zakłócenia ładu i porządku publicznego

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby oraz bezwzględna reakcja na popełniane wykroczenia

-zlecenia zadań dla służby patrolowej

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

----

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Przekazywanie informacji o zadaniu priorytetowym podczas obchodu rejonu I nawiązanie kontaktu z przedstawicielami sołectw, oraz za pośrednictwem strony internetowej KPP Tomaszów Mazowiecki 

  

NR II - GM. UJAZD  

st.asp. Łukasz Świątnicki

Komisariat Rokiciny 

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 049

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   


Obejmuje część gminy Ujazd z miejscowościami: Oś.Niewiadów, Zaosie, Zaosie Piaski.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr II

gm. Ujazd

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

          -  spożywanie alkoholu w miejscach publicznych na terenie Osiedla Niewiadów – obręb pawilonu handlowego

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole zagrożonego m-ca podczas pełnionej służby obchodowej i patrolowej

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

            RPI KP Rokiciny – służba patrolowa

Sołectwo  os. Niewiadów  - informacja mieszkańców

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Ulotki i pisma informacyjne

  

NR III - GM. UJAZD

sierż.sztab. Szymon Pira

Komisariat Rokiciny 

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 974

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Obejmuje część gminy Ujazd z miejscewościami: Aleksandrów, Bielina, Bronisławów, Buków, Buków Parcel, Buków PGR, Ciosny, Dębniak, Kol.Olszowa, Kol.Ujazd, Helenów, Józefin, Józefów, Konstancin, Lipianki, Łączkowice, Łominy, Maksymów, Marszew, Mącznik, Młynek, Niewiadów Wieś, Niewiadów PGR, Olszowa, Olszowa Piaski, Stasiolas, Szymanów, Teklów, Władysławów, Wólka Krzykowska, Wygoda, Wykno.

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr III

gm. Ujazd

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

          -  przekraczanie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym w m. Stasiolas

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie wykroczeń popełnianych przez kierujących pojazdami

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole na terenie miejscowości przez f-szy WRD KPP Tomaszów Maz.

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

Urząd Gminy Ujazd

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania i zebraania z mieszkańcami na terenie sołectwa

 
NR IV - GM. ROKICINY 

 

sierż.sztab. Przemysław Czerniawski

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 068

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Obejmuje część gminy Rokiciny z miejscowościami: Cisów, Kol.Łaznów, Michałów, Łaznowska Wola, Kol.Rokiciny, Chrusty  Nowe i Stare.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV

gm. Rokiciny

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

          -  zaśmiecanie gruntów leśny w rejonie ul. Słonecznej w Łaznowskiej Woli, zakłócania ładu i porządku publicznego w rejonie całodobowej stacji paliw w Rokicinach

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie w/w wykroczeń

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole w w/w rejonach  

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

            Urząd Gminy Rokiciny

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania z mieszkańcami

 

 


 


 

NR V - GM. ROKICINY  

 

asp. sztab. Tomasz Matysiak

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 041

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Obejmuje częśćgminy Rokiciny z miejscowościami:Albertów, Łaznów, Łaznówek, Janinów, Janków, Janków III, Jankówek, Maksymilianów, Mikołajów, Reginów, Popielawy, Pogorzałe Ługi, Rokiciny, Stefanów, Eminów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr V

gm. Rokiciny

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

          -  spożywanie alkoholu  w rejonie sklepu w m. Wilkucice Duże gm. Rokiciny

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach publicznych  

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole w w/w rejonie podczas sukcesywnego wykonywanie obchodów dzielnicowego, konsekwencje wobec sprawców naruszających przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,    

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

            Sołtys Wilkucic Dużych – współpraca  

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania z mieszkańcami

 

 
NR VI - GM.BĘDKÓW 

 

mł.asp. Michał Duczek 

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom516 433 032

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje część gminy Będków z miejscowościami: Teodorów, Prażki, Remiszewice, Kalinów, Rudnik, Kol. Rudnik, Rzeczków, Ewcin, Łaknarz, Zacharz, Nowiny, Będków, Kol. Będków,Kol, Rudnik, Sługocice, Wykno, Gutków, Ceniawy, Brzustów, Rosocha, Magdalenka, Drzazgowa Wola,Augustówka, Wołkowa, Wiadernia, 

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VI

gm. Będków

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego ( zakaz wjazdu w rejonie drewnianego mostu na drodze nr DP1506E) w miejscowości Prażki

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zjawiska łamania przepisów ruchu drogowego   

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole w w/w rejonie , obserwacja miejsca gdzie przepisy są nagminnie łamane.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

            Współpraca z okolicznymi mieszkańcami – świadkami   

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania z mieszkańcami, zamieszczenie informacji na stronie internetowej

 
NR VII – GM.BUDZISZEWICE

 

st. asp. Dariusz Błoch

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 973

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl    

 

Obejmuje cześć gminy Budziszewice z miejscowościami: Budziszewice, Adamów, Antolin, Mierzno, Nowe Mierzno, Józefów Stary, Józefów Nowy, Rękawiec, Agnapol, Walentów, Nowy Rękawiec, Nepomucenów, Teodorów, Helenów, Zalesie, Węgrzynowice, Węgrzynowice Modrzewie.

 

PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr VII 

gm. Budziszewice

na okres od 01.01.2020 do 30.06.2020 r.

 

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

w porze wieczorowo-nocnej spożywanie alkoholu oraz zakłócenia ładu i porządku publicznego w rejonie przedszkola w Rękawcu  

 1. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie procederu spożywania alkoholu oraz zakłuceń ładu i porządku publicznego 

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

-wzmożone kontrole w w/w rejonie , restrykcja przepisów poprzez nakładanie MKK

4.  Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazanie planowanych przez nie do realizacji zadań.

            Współpraca z Wójtem Gminy Budziszewice  

Spotkania z mieszkańcami

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Spotkania z mieszkańcami