Kampania "Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne"

Miejsca pomocy

Jeśli jesteś zaniepokojony swoim piciem lub piciem swoich bliskich, skontaktuj się z placówką leczenia odwykowego. Pomoc i konsultacje udzielane są bezpłatnie również dla osób nieubezpieczonych. Placówki leczenia odwykowego udzielają porad nie tylko dla osobom nadużywającym alkoholu, ale również członkom ich rodzin.

Pamiętaj w Polsce leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu odbywa się wyłącznie w publicznych bądź niepublicznych zakładach  opieki zdrowotnej, nie korzystaj więc z innych niesprawdzonych i niezarejestrowanych w tym systemie miejsc (adresy placówek na http://www.parpa.pl/).