Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Mazowieckim, chcąc wyjść naprzeciw oczekiwaniom petentów, którymi są również osoby niesłyszące, niedosłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się, zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. nr 209, poz.1243 ze zmianami) wyszła na przeciw oczekiwaniom osób uprawnionych.

 

 W związku z powyższym informujemy, że osoby niesłyszące, niedosłyszące lub mające trudności w komunikowaniu się, chcąc skorzystać z usług Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim mają prawo do:

 • z pomocy biegłego sądowego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – osoby przybranej podczas załatwiania swoich spraw w naszej komendzie

 • do wskazania wybranej metody komunikowania się ( PJM, SJM, SKOGN ) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie,

        Z WYŁĄCZENIEM SYTUACJI NAGŁYCH

        Zgłoszenie powinno zawierać:

 

 • imię i nazwisko osoby zainteresowanej,

 • propozycję terminu,

 • krótkie określenie sprawy,

Zgłoszenie potrzeby skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego (PJM, SJM, SKOGN)

 • kontakt zwrotny (adres zwrotny), na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

 • do skorzystania podczas obsługi w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, takiej, która ukończyła 16 lat i została przez nią wybrana w celu ułatwienia porozumienia oraz udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182.poz. 1228)

 • do udostępnienia na własny wniosek, zgodnie z przepisami prawa dokumentów niezbędne do załatwienia sprawy.

   

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 2011r.nr 127,poz.721 z póżn. zm.).

 

By skontaktować się z nami, prosimy o wybranie najbardziej wygodnej

dla Państwa formy kontaktu, tj.:

 • osobiście zgłaszając się w siedzibie jednostki

  przy ul. Wandy Panfil 44 w Tomaszowie Mazowieckim

 • Stanowisko Kierowania Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim wyposażone jest również w urządzenie elektroniczne tj. wideotelefon, którego numer dostępny jest na stronie https://euslugi.policja.pl/. Umożliwia on kontakt wideo przy udziale tłumacza języka migowego (PJM). Usługa ta świadczona jest w dni robocze w godz. 8.00 – 20.00

- telefonicznie, za pośrednictwem osoby przybranej – tel. 47 846 22 00

 • w sytuacjach nagłych wysyłając SMS na numer 723 694 590

poczty elektronicznej:

komendant@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

dyzurny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

lub

 

faksu , pod numerem : 47 846 22 09

 

Powrót na górę strony