Wydział d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Wydział do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

Naczelnik

podinsp. Arkadiusz Knap

tel. 044 - 726 10 36

 

 Zastępca Naczelnika

tel.044-726 10 92

kom. Rafał Micuła

 

Sekretariat 

tel. 044 - 726 10 00  wewn. 359

(reosortowy 47 846 23 59)

 

- REFERAT OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZY,

- ZESPÓŁ DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZY,

- ZESPÓŁ DO WALKI Z KORUPCJĄ.