Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Wydział dochodzeniowo - śledczy

Wydział Dochodzeniowo - Śledczy

Naczelnik

podinsp. Dariusz Błażejewski

 

Zastępca Naczelnika

asp. sztab. Tadeusz Byster

 

Sekretariat 

tel. 47 846 22 85 (resortowy  846 22 85)

fax. 47 846 22 08 (resortowy  846 22 08)

 

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO ŻYCIU I ZDROWIU,

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO MIENIU,

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ PRZECIWKO RODZINIE,

- ZESPÓŁ DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ SAMOCHODOWĄ,

- ZESPÓŁ TECHNIKI KRYMINALSTYCZNEJ.