Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz.

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Maz.

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim

mł. insp. mgr Tomasz Jędrzejczyk

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim bezpośrednio nadzoruje pracę :

I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim  

- Wydziału Prewencji

- Wydziału Ruchu Drogowego

- Zespołu ds spraw Dyscyplinarnych, Kontroli, Skarg i Wniosków 

 - Zespołu Kadr i Szkolenia,

- Zespołu do spraw Ochrony Informacji Niejawnych,

- Zespołu Prezydialnego

- Zespołu Łączności i Informatyki

- Zespołu do spraw Ewidencji i Rozliczeń i Zaopatrzenia

- Jednoosobowego Stanowiska do Spraw Prasowo - Informacyjnych

- Jednoosobowego Stanowiska do spraw Prezydialnych

- Jednooosbowego Stanowiska do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Sekretariat

 telefon:  47 846 22 12

 (resortowy: 846 22 12) 

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim, przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godzinach 15:00 – 17:00.

 Wizytę u Komendanta należy poprzedzić wczesniejszym kontaktem telefonicznym dzwoniąc pod wymieniony powyżej numer telefonu. 

Jednoczesnie przypominamy, iż wniesienie skarg i wniosków  możliwe jest również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem Internetu, przesyłając korespondencję na adres mailowy :

komendant@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Powrót na górę strony