Informacje

Nowe radiowozy w tomaszowskiej Policji.

W Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość przekazania na potrzeby Komisariatu Policji w Rokicinach zakupionego z zasobów Policji w ramach współfinansowania przez samorządy, radiowozu oznakowanego Kia Cee’d. Podczas uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim przekazał również do Wydziału Ruchu Drogowego zakupiony z budżetu państwa w ramach projektu unijnego radiowóz marki Skoda Scala. Ponadto Wójt Gminy Będków, symbolicznie przekazał na ręce Komendanta namiot przeznaczony do działań profilaktycznych na terenie całego powiatu.

Na uroczystość, która odbyła się 25 stycznia 2024 roku na terenie Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów, którzy partycypowali w kosztach zakupu radiowozu marki Kia Cee’d tj.Starosta Tomaszowski – Mariusz Węgrzynowski, Burmistrz Ujazdu – Artur Pawlak, Wójt Gminy Będków – Dariusz Misztal, Wójt Gminy Rokiciny – Jerzy Rebzda, Wójt Gminy Budziszewice – Marian Holak. Wśród znamienitych gości był również Ksiądz Łukasz Biś z Parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim i przedstawiciele mediów.  

W trakcie uroczystości samorządowcy wspólnie z Komendantem Powiatowym młodszym inspektorem Tomaszem Jędrzejczykiem przekazali na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Rokicinach nadkomisarza Piotra Smejdy kluczyki i dokumenty od  oznakowanego radiowozu marki Kia Cee’d zakupionego w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2022-2025, a współfinansowanego w proporcjach 50/50 ze środków jednostek samorządowych. Oznacza to że zakup pojazdu o wartości ponad 156 tysięcy złotych w 50 % pokryła Policja a pozostałą kwotę w równych częściach współfinansowało Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim, Urząd Miasta i Gminy w Ujeździe, Urząd Gminy w Będkowie, Urząd Gminy w Rokicinach oraz Urząd Gminy w Budziszewicach. 

Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim młodszy inspektor Tomasz Jędrzejczyk przekazał na ręce Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego nadkomisarza Andrzeja Meli, kluczyki od radiowozu oznakowanego marki Skoda Scala zakupionego z budżetu państwa w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – nowoczesny sprzęt dla polskiej Policji etap II”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ponadto symbolicznie przekazany został namiot zakupiony dla tomaszowskiej Policji przez Gminę Będków z przeznaczeniem do wykorzystania przy działaniach profilaktycznych na terenie całego powiatu.

Warto dodać, że przekazane pojazdy posiadają nowe oznakowanie, gdzie zwiększona została powierzchnia elementów odblaskowych umieszczonych na karoseriach radiowozów. Wprowadzone zmiany w oznakowaniu radiowozów i oświetleniu, uzasadnione są lepszą widocznością niezależnie od pory dnia i warunków atmosferycznych. Nowe barwy, to również zdecydowanie łatwiejsza identyfikacja radiowozu. Sukcesywna wymiana policyjnej floty na nowoczesną, wpływa na poprawę komfortu służby mundurowych oraz przekłada się na sprawniej wykonywane interwencje.  
 

 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
 • uroczystość przekazania nowych radiowozów i namiotu profilaktycznego
Powrót na górę strony