Informacje

Kolejne auto i nie tylko dla tomaszowskiej policji

Flota pojazdów tomaszowskiej policji wzbogaciła się o kolejne auto. Tym razem jest to nieoznakowana Kia, którą zakupiono w ramach zakupów centralnych przy wsparciu Samorządu Starostwa i Gminy Tomaszów Mazowiecki. W ramach tych samych zakupów tutejsza jednostka wzbogaciła się również o nowe drukarki. Ponadto w ramach zawartego z Wojewodą Łódzkim porozumienia, do użytku tomaszowskich policjantów został również przekazany wysokiej klasy sprzęt optyczny w postaci kamer nokto i termowizyjnych.

17 lutego 2020 roku tuż przed godziną 13:00 przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim doszło do oficjalnego przekazania pojazdu służbowego marki Kia do użytku miejscowej policji. W uroczystym przekazaniu uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman oraz przedstawiciele samorządów, które partycypowały w jego zakupie tj. Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel.  Całkowity koszt zakupu pojazdu służbowego to ponad 108 tyś. złotych, gdzie każdy z samorządów na jego zakup wyasygnował kwotę ponad 27 tyś. złotych. Starosta wraz Wójtem przekazali symbolicznie Komendantowi Powiatowemu kluczyki od nowego auta, zaś insp. Szymon Herman na pamiątkę tychże okoliczności wręczył obu darczyńcom miniatury policyjnych radiowozów. Zarówno komendant jak i samorządowcy wzajemnie podkreślali wzorową dotychczasową współpracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Tomaszowa, gminy jak i całego powiatu, żywiąc jednocześnie nadzieję na dalszą owocną synergię.

To spotkanie było również doskonałą okazją, do krótkiego podsumowania działań tomaszowskiej jednostki w 2020 roku, w którym z upoważnienia Prezydenta Miasta Marcina Witko, uczestniczyła również Sekretarz Miasta Tomaszów Mazowiecki Katarzyna Marchewska. W trakcie podsumowania Komendant omówił wizualną prezentację przedstawiającą najważniejsze zagadnienia i informacje.

Samo podsumowanie, było jednak poprzedzone innym ważnym wydarzeniem w życiu jednostki a mianowicie po 30 latach służby na zasłużoną emeryturę odeszło dwóch wartościowych i od samego początku związanych z tutejszą jednostką policjantów tj. Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. mł.insp. Dariusz Błażejewski oraz Zastępca Komendanta Komisariatu Policji w Czerniewicach asp. sztab. Dariusz Kuta. Obaj panowie przyjęli się i odeszli z policyjnej służby w tych samych dniach. Awansując w poszczególnych pionach przez lata podnosili swoje kwalifikacje a zdobytą wiedzą i doświadczeniem dzielili się z młodymi adeptami policyjnej sztuki, ciesząc się przy tym z ich strony bardzo dużym szacunkiem i uznaniem. Obu panów pożegnał uczestniczący w spotkaniu Starosta Tomaszowski Mariusz Węgrzynowski  dziękując policjantom za wieloletnią służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego, prosząc jednocześnie o przekazanie tych podziękowań również rodzinom, które pomagały znosić trudne chwile w policyjnej służbie na rzecz drugiego człowieka. Serdeczne podziękowania za wieloletnią rzetelną i pełną oddania policyjną służbę złożyła w imieniu Prezydenta Miasta Marcina Witko oraz własnym Sekretarz Miasta p. Katarzyna Marchewska.

Odchodzących na zasłużoną emeryturę żegnali również bezpośredni przełożeni w osobach Komendantów insp. Szymona Hermana i mł.insp. Wojciecha Tatar jak również ścisła kadra kierownicza średniego szczebla, z którą przyszli emeryci na co dzień współpracowali. Tu również padło wiele pełnych wdzięczności i uznania słów, które powodowały chwile wzruszenia u policjantów żegnających się z koleżankami , kolegami i policyjnym mundurem.  

 Na koniec tych niecodziennych wydarzeń Komendant Powiatowy Policji ins. Szymon Herman zaprezentował pozyskany w ostatnim czasie sprzęt, który będzie wykorzystywany przez tomaszowskich policjantów tj. komputerowe drukarki wielofunkcyjne zakupione w ramach wsparcia przez Starostwo Powiatowe oraz Gminę Tomaszów Mazowiecki, jak również nowoczesny sprzęt optyczny w postaci dwóch kamer noktowizyjnych pozwalających na zapis obrazu w całkowitych ciemnościach jak również kamery termowizyjnej niezwykle przydatnej przy poszukiwaniu osób zaginionych w obszarach leśnych i wodnych. Wymieniony sprzęt został pozyskany do użytkowania przez tomaszowskich policjantów od Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Z końcem ubiegłego roku po prowadzonych wcześniej rozmowach została zawarta umowa pomiędzy Dyrektorem w/w wydziału panią Dorotą Gajewską a Komendantem Wojewódzkim Policji w Łodzi nadinsp. Sławomirem Litwinem, co skutkowało przekazaniem w dniu 10 lutego br. przez Panią Dyrektor na ręce Komendanta Hermana przedmiotowego sprzętu.

Więcej informacji oraz matgeriał wideo z wydarzenia, dostępny na stronie Strostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim pod poniższym linkiem :

Nowy samochód dla Policji z dofinansowaniem Powiatu Tomaszowskiego i Gminy Tomaszów Mazowiecki - Powiat Tomaszowski (powiat-tomaszowski.pl)

 

 • nowo zakupione auto marki KIA stojące przed budynkiem komendy widocznym w tle
 • nowo zakupione auto marki KIA stojące przed budynkiem komendy widocznym w tle
 • miniaturki policyjnych radiowozów zapakowane prezentowo
 • trzymana w kobiecych dłoniach taca w srebrnym kolorze a na niej dowód rejestracyjny i kluczyk od samochodu
 • uroczyste przekazanie nowego pojazdu przez władze samorządowe. Na zdjęciu przy pojedzie na tle budynku komendy policji stoi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie mazowieckim, Starosta Tomaszowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • uroczyste przekazanie nowego pojazdu przez władze samorządowe. Na zdjęciu przy pojedzie na tle budynku komendy policji stoi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie mazowieckim, Starosta Tomaszowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • uroczyste przekazanie nowego pojazdu przez władze samorządowe. Na zdjęciu przy pojedzie na tle budynku komendy policji stoi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie mazowieckim, Starosta Tomaszowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • uroczyste przekazanie nowego pojazdu przez władze samorządowe. Na zdjęciu przy pojedzie na tle budynku komendy policji stoi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie mazowieckim, Starosta Tomaszowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • uroczyste przekazanie nowego pojazdu przez władze samorządowe. Na zdjęciu przy pojedzie na tle budynku komendy policji stoi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie mazowieckim, Starosta Tomaszowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • uroczyste przekazanie nowego pojazdu przez władze samorządowe. Na zdjęciu przy pojedzie na tle budynku komendy policji stoi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie mazowieckim, Starosta Tomaszowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • uroczyste przekazanie nowego pojazdu przez władze samorządowe. Na zdjęciu przy pojedzie na tle budynku komendy policji stoi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie mazowieckim, Starosta Tomaszowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • uroczyste przekazanie nowego pojazdu przez władze samorządowe. Na zdjęciu przy pojedzie na tle budynku komendy policji stoi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie mazowieckim, Starosta Tomaszowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • uroczyste przekazanie nowego pojazdu przez władze samorządowe. Na zdjęciu przy pojedzie na tle budynku komendy policji stoi Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie mazowieckim, Starosta Tomaszowski i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.
 • uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę policjantów i żegnająca się z nimi kadra kierownicza tomaszowskiej policji wraz z przedstawicielami władzy samorządowej
 • uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę policjantów i żegnająca się z nimi kadra kierownicza tomaszowskiej policji wraz z przedstawicielami władzy samorządowej
 • uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę policjantów i żegnająca się z nimi kadra kierownicza tomaszowskiej policji wraz z przedstawicielami władzy samorządowej
 • uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę policjantów i żegnająca się z nimi kadra kierownicza tomaszowskiej policji wraz z przedstawicielami władzy samorządowej
 • uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę policjantów i żegnająca się z nimi kadra kierownicza tomaszowskiej policji wraz z przedstawicielami władzy samorządowej
 • uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę policjantów i żegnająca się z nimi kadra kierownicza tomaszowskiej policji wraz z przedstawicielami władzy samorządowej
 • uroczyste pożegnanie odchodzących na emeryturę policjantów i żegnająca się z nimi kadra kierownicza tomaszowskiej policji wraz z przedstawicielami władzy samorządowej
 • Komendant Powiatowy inspektor Szymon Herman stojąc omawia prezentację multimedialną z osiągniętymi w 2020 roku wynikami
 • Komendant Powiatowy inspektor Szymon Herman stojąc omawia prezentację multimedialną z osiągniętymi w 2020 roku wynikami
 • Komendant Powiatowy inspektor Szymon Herman stojąc omawia prezentację multimedialną z osiągniętymi w 2020 roku wynikami
 • Komendant Powiatowy inspektor Szymon Herman stojąc omawia prezentację multimedialną z osiągniętymi w 2020 roku wynikami
 • slajd z wyświetlanej prezentacji
 • Komendant Powiatowy omawia wyniki osiągnięte przez policjantów w służbie
 • Komendant Powiatowy omawia wyniki osiągnięte przez policjantów w służbie
 • Starosta Tomaszowski stojąc przy stole dziękuję gratuluje dobrych wyników i osiągnięć
 • sekretarz miasta stojąc gratuluje wyników policjantom i życzy dalszych sukcesów
 • fotografia przedstawiająca zakupiony i użyczony sprzęt. Na pierwszym planie drukarka komputerowa dalej po kolei za sobą kamery noktowizyjne i termowizyjna