Informacje

Dodatkowe patrole policji, również w Gminie Tomaszów Mazowiecki – podpisano porozumienie

Bezpieczeństwo mieszkańców i turystów przebywających na terenie Gminy Tomaszów Mazowiecki zostanie wsparte dodatkowymi patrolami policyjnymi w ramach finansowania przez gminę służb ponadnormatywnych.

Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki,  podpisali porozumienie w sprawie zorganizowania służb ponadnormatywnych finansowanych z budżetu Gminy Tomaszów Mazowiecki. Większa liczba policyjnych patroli zapewni wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców gminy oraz turystów wypoczywających w okresie letnim nad Zalewem Sulejowskim i rzeką Pilicą.

Porozumienie zawarto w siedzibie Urzędu Gminy. Dokument uściślający zasady porozumienia podpisał Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman i Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki Franciszek Szmigiel.

W ramach otrzymanych środków finansowych od 1 czerwca do 30 października 2020 roku odbędzie się łącznie 50 policyjnych służb na terenach gminy Tomaszów Mazowiecki. Służby pełnione przez tomaszowskich policjantów w ponadnormatywnym czasie pracy będą planowane według wyników bieżącej analizy zagrożeń. Na pewno dyslokowane będą w weekendy na terenach przywodnych, a w szczególności w rejonie Zalewu Sulejowskiego i rzeki Pilicy tj. popularnych miejscach wypoczynku na terenie gminy.  

Decyzja o zwiększeniu ilości patroli policyjnych po przez uruchomienie systemu służb ponadnormatywnych  została podjęta uchwałą nr XXI/112/19 Rady Gminy Tomaszów Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2020.

Informacja dośtepna również na stronie Urzędu Gminy Tomaszów Mazowiecki :

www.gminatomaszówmaz.pl

  • Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójt Gminy Tomaszów siedzą przy stole konferencyjnym i podpisują umowę w sprawie służb ponadnormatywnych
  • Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójt Gminy Tomaszów siedzą przy stole konferencyjnym i podpisują umowę w sprawie służb ponadnormatywnych
  • Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójt Gminy Tomaszów siedzą przy stole konferencyjnym i podpisują umowę w sprawie służb ponadnormatywnych
  • Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójt Gminy Tomaszów siedzą przy stole konferencyjnym i podpisują umowę w sprawie służb ponadnormatywnych
  • Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójt Gminy Tomaszów siedzą przy stole konferencyjnym i podpisują umowę w sprawie służb ponadnormatywnych
  • Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójt Gminy Tomaszów siedzą przy stole konferencyjnym i podpisują umowę w sprawie służb ponadnormatywnych
  • Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim i Wójt Gminy Tomaszów siedzą przy stole konferencyjnym i podpisują umowę w sprawie służb ponadnormatywnych