Informacje

Kolejne służby ponadnormatywne.Tym razem sfinansuje je Gmina Ujazd.

To już czwarte porozumienie zawarte w bieżącym roku przez Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Mazowieckim z władzami samorządowymi, w zakresie finansowania i organizacji służb ponadnormatywnych na terenie podległym KPP Tomaszów Maz. Podpisany dokument pozwoli na wystawienie jeszcze większej liczby policyjnych patroli dbających o bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Ujazd.

Do podpisania porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Ujazd reprezentowaną przez Zastępcę Wójta Gminy Pawła Lasotę a Komendą Powiatową Policji w Tomaszowie Mazowieckim reprezentowaną przez Komendanta insp. Szymona Hermana, doszło 11 lipca 2019 roku w sali konferencyjnej tomaszowskiej komendy. Porozumienie zawarto w obecności Pani Skarbnik Gminy Ujazd – Dominiki Marjańskiej.  

Celem porozumienia jest aktywne przeciwdziałanie przestępczości oraz poprawa porządku publicznego.  Zwiększenie ilość policyjnych patroli, w okresie od 11 lipca 2019 roku do 31 października 2019 roku w miejscach zagrożonych czynami zabronionymi oraz wymagających szczególnego nadzoru policyjnego, ma zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Ujazd.

W myśl porozumienia, na realizację zadania Gmina Ujazd przekazał za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Łodzi kwotę 9,000 zł, która zostanie przeznaczona na rekompensatę dla policjantów z Komisariatu Policji w Rokicinach i Czerniewicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, pełniących służby dodatkowe w ponadnormatywnym czasie pracy.

Służby realizowane będą w głównej mierze w weekendy a ich dokładny czas i miejsce pełnienia (na obszarze gminy Ujazd), będą wynikały z bieżącej analizy zagrożeń.