Informacje

Kierowco, uważaj na dziko żyjące zwierzęta!!! Mogą wtargnąć na drogę !!!

Z analizy przeprowadzonej przez Wydział Ruchu Drogowego tomaszowskiej komendy policji wynika, iż od początku roku do chwili obecnej na drogach powiatu tomaszowskiego doszło do blisko 100 zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zarówno dziko żyjących jak i domowych. Dlatego policjanci drogówki apelują do wszystkich kierowców a w szczególności podróżujących po zmierzchu lub w nocy by zachowali szczególną ostrożność, bowiem wówczas istnieje zwiększone ryzyko, że na jezdnię niespodziewanie wyjdzie zwierzę.

Nie lekceważmy znaku drogowego A-18b, który ostrzega o niebezpieczeństwie wtargnięcia na drogę dziko żyjacego zwierzęcia. Znaki te ustawiane są w miejscach, gdzie to zagrożenie często występuje, lecz ostrożność obowiązani jesteśmy zachowywać również poza tymi obszarami. Życie pokazuje, że niektóre sytuacje na drodze z udziałem zwierzyny mogą zakończyć się tragicznie, również dla kierującego i pasażerów.

Policjanci apelują również do właścicieli zwierząt udomowionych, by dołożyli wszelkich starań w opiece nad pupilami.

Przypominamy, że zgodnie z art. 77 kodeksu wykroczeń :

właściciele zwierząt którzy nie zachowają zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, mogą podlegać karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.