Informacje

100 Rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości

W niedzielę, 11 listopada 2018 r. na placu Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim odbył się zgodnie z ceremoniałem wojskowym uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, służb mundurowych, zaproszeni goście, w tym przedstawiciele środowisk kombatanckich, mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego i okolic jak również pododdziały uczniów klas o profilach mundurowych i stowarzyszenia Strzelec. W uroczystościach udział brał również Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman.

  Główne uroczystości poprzedziła Msza Święta w kościele pw. NMP przy ul. Słowackiego, po zakończeniu której delegacje złożyły kwiaty przy tablicy marszałka Józefa Piłsudskiego. Delegacja służb mundurowych w skład której wchodził również komendant tomaszowskiej policji, złożyła także wieniec w dolnej kaplicy pod tablicami upamiętniającymi osoby poległe i walczące o wolność narodu.

  Następnie, uczestnicy wraz z kompaniami honorowymi i pocztami sztandarowymi przemaszerowali na plac Kościuszki, gdzie po odegraniu Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej i wciągnięciu na maszt flagi państwowej, rozpoczęła się uroczystość patriotyczna.

  W trakcie uroczystości odczytano Niepodległościowy Apel Pamięci a żołnierze z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej oddali z długiej broni salwę honorową.

  Następnie, po zakończeniu obchodów Święta Niepodległości na Placu Kościuszki, wszyscy uczestnicy przeszli pod Pomnik Legionistów, gdzie również złożono wiązanki kwiatów.

  Dla uczczenia tej wyjątkowej 100 Rocznicy odzyskania przez Polski Naród Niepodległości, wypuszczono w powietrze 100 biało-czerwonych balonów wypełnionych helem.

  Policjanci przy współudziale innych służb dbali również o bezpieczeństwo wszystkich uczestników patriotycznej uroczystości, w trakcie których nie odnotowano żadnych incydentów.

Po zakończeniu oficjalnej części tomaszowskich obchodów Święta Narodowego,  Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim insp. Szymon Herman wraz z Dowódcą 25 Brygady Kawalerii Powietrznej pułk. Adamem Marczak, Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Mazowieckim  st. bryg. Krzysztofem Iskierka oraz Komendantem Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim Sławomirem Wieruszewskim udali się w rejon tomaszowskiego Cmentarza Wojennego przy ulicy Smutnej, gdzie pod obeliskiem poświęconym Policjantom Policji Państwowej - ofiarom zbrodni katyńskiej i represji NKWD z lat 1939-1940, którzy miejscem urodzenia bądź pełnienia służby byli związani z Tomaszowem Mazowieckim lub sąsiednimi gminami, oddali należny hołd i złożyli  okolicznościowy wieniec w barwach narodowych. 

 

Krótki rys historyczny :

11 listopada 1918 roku,  po 123 latach zaborów, odrodziło się Państwo Polskie. W tym dniu podpisano porozumienie pokojowe kończące I wojnę światową, a dzień wcześniej do Warszawy przybył Józef Piłsudski, zwolniony z więzienia w Magdeburgu. Mimo, że proces odradzania się Rzeczpospolitej postępował stopniowo, to właśnie dzień 11 listopada 1918 roku uznaje się za umowną datę odzyskania niepodległości. Święto to ustanowiono w 1937 roku i zniesiono po II wojnie światowej, a ponownie obchodzone jest od 1989 roku.