Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

DZIELNICOWY-POLICJANT PIERWSZEGO KONTAKTU

Bycie dzielnicowym to bardzo odpowiedzialna i trudna służba. Służba, która wymaga od policjantów wszechstronności i ogromnego zaangażowania. Policjant pierwszego kontaktu – tak przyjęło się mówić o dzielnicowych. W ich zainteresowaniu powinno być wszystko, co dzieje się na danym terenie. W Tomaszowie Mazowieckim pracuje 10 dzielnicowych, natomiast łącznie z gminami służbę tą pełni 27 policjantów.

Formuła funkcjonowania służby dzielnicowych wpisuje się w program „Dzielnicowy bliżej nas” wraz z funkcjonującą od września 2016 roku Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa co stanowi spójny system zbliżający Policję do społeczeństwa. W tym właśnie systemie szczególną rolę odgrywają dzielnicowi. Ich obecność w przydzielonych rejonach służbowych jest znacznym ułatwieniem w kontaktach z mieszkańcami małych lub większych społeczności. Służba ta realizuje również prewencję kryminalną i procedurę dotyczącą „Niebieskiej karty”. Dzielnicowi są obecni w zespołach interdyscyplinarnych w gminach jak również współpracują z innymi jednostkami policji oraz instytucjami, samorządami lokalnymi i placówkami oświatowymi. Cechuje ich odpowiedzialność i doświadczenie poparte licznymi szkoleniami i zdobytą wiedzą w tym zakresie.

Rewir dzielnicowych z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim to 10 rejonów służbowych gdzie w codziennej służbie dzielnicowi realizują swoje zadania. Do tego dodać należy 17 dzielnicowych z Komisariatów w Rokicinach i Czerniewicach. Policjanci pełnią też dyżury w punktach przyjęć interesantów.

Ich staż służby w Policji jest zróżnicowany pracują od 4 do 25 lat .Większość stanowią policjanci w korpusie aspirantów (20), a siedmiu w korpusie podoficerów.

Dzielnicowi są zawsze i wszędzie- po prostu na wyciągnięcie ręki. Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia wyszukanie każdego dzielnicowego w Polsce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. własny adres zamieszkania, a aplikacja odnajdzie funkcjonariusza, który dba o nasz rejon zamieszkania oraz pokaże, w której jednostce on pracuje. Dzielnicowych możemy wyszukać także po ich imieniu lub nazwisku. Wyszukiwarka dzielnicowych działa w trybie offline. Użytkownik nie musi mieć dostępu do Internetu, aby odnaleźć swojego dzielnicowego. „Moja Komenda” dostępna jest na telefony z Androidem i na iOS. Usługa jest bezpłatna.

Kierownikiem Rewiru Dzielnicowych jest podkom. Andrzej Mela, który koordynuje pracą zespołu. Szczegóły dotyczące poszczególnych dzielnicowych znajdują się w zakładce „Twój Dzielnicowy” oraz w zakładce Komisariaty.

TWÓJ DZIELNICOWY

 

Zadania realizowane przez dzielnicowych:

 

Gromadzenie informacji dotyczące swojego rejonu służbowego, w szczególności w zakresie stosunków społeczno – ekonomicznych, struktury gospodarczej i środowiskowej, lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk kryminogennych, konfliktów społecznych oraz ich genezy, planowanych doraźnie lub okresowo imprez sportowych, kulturalnych, rozrywkowych i handlowych;

Zdobywanie na bieżąco informacji o osobach zamieszkałych lub przebywających w jego rejonie służbowym, które ze względu na swoją przeszłość, aktualny tryb życia i zachowania stwarzają zagrożenie porządku i bezpieczeństwa publicznego;

Utrzymywanie kontaktów z osobami, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie środowiska lokalnego i dzięki którym mogą być podejmowane skuteczne działania zapobiegające popełnianiu przestępstw i wykroczeń;

Prowadzenie rozpoznania miejsc wymagających szczególnego nadzoru ze względu na nasilenie przestępczości, gromadzenie się osób dorosłych i nieletnich zagrażających porządkowi i bezpieczeństwu publicznemu, obiektów narażonych na działalność przestępczą i innych miejsc ważnych ze względu na infrastrukturę lub uczęszczanych przez osoby podejrzewane o dokonywanie przestępstw i wykroczeń;

Zgłaszanie kierownikowi rewiru wniosków i propozycji dotyczących liczby oraz rozmieszczenia służb patrolowych i czasu pełnienia służby, wskazywanie propozycji konkretnych przedsięwzięć (może być w formie karty zadania doraźnego).

Realizowanie zadań z zakresu profilaktyki społecznej a w szczególności: inspirowanie i organizowanie działań i przedsięwzięć o charakterze profilaktycznym i prewencyjnym, współdziałając z innymi policjantami, inicjowanie i uczestniczenie w spotkaniach organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, szkoły lub organizacje mogące przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz zwalczania patologii, uczestniczenie w procesie tworzenia i realizacji programów prewencyjnych;

Przyjmowanie obywateli w sprawach dotyczących bezpieczeństwa publicznego;

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wykonywanie czynności w ramach procedury „Niebieska Karta” w grupach roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego. Osobiste uczestnictwo w pracach tego zespołu;

Natychmiastowe podejmowanie niezbędnych czynności służbowych po uzyskaniu informacji lub ujawnieniu faktu popełnienia przestępstwa lub wykroczenia i zatrzymywanie ich sprawców w uzasadnionych przypadkach;

Ujawnianie i reagowanie na wykroczenia szczególnie uciążliwe społecznie;

Podejmowanie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu lub ujęcia osób poszukiwanych, realizacja doprowadzeń do zakładów karnych lub aresztów śledczych osób na podstawie zarządzenia sądu;

Realizacja zadań w formie służby obchodowej;

Wykonywanie czynności procesowych w ramach pomocy prawnej, realizowanie pisemnych poleceń sądów i prokuratur;

Uzyskiwanie informacji od osobowych źródeł informacji i dokumentowanie ich w postaci meldunków informacyjnych.

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

 

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz

podkom. Andrzej Mela

 

pokój nr 4

tel. (44)726 10 21 tel. kom 693 990 041

 

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

w przypadku braku kontaktu z dzielnicowym proszę o kontakt

pod numer Kierownika Dzielnicowych

 

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

REJON NR I 


 

 sierż. sztab. Grzegorz Kołodziejski

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44) 726 10 29 tel. kom. 516 432 920

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

Barlickiego, Bema- do nr 10, Borek, Chłodna, Ciesielska, Dywanowa, Farbiarska, Fabryczna, Górna, Grada, Grunwaldzka- do nr 5, Hallera, Krótka, Krzywa, Krzyżowa- do nr 9 i 8), Legionów- do nr 37 i 34, Letnia, Meca, Mostowa, Murarska, Obwodowa, Pl. Kościuszki, Pl. Narutowicza, Piłsudskiego Al., Przemysłowa, Przędzalniana, Ruda, Rybaki, Rzeźnicza, Spacero wa, Sowińskiego, Śląska, Środkowa, Św. Antoniego- nr parzyste 2-10, Tkacka, Warszawska- nieparzyste od nr 1-13, Zdrojowa, Zgorzelicka- do nr 14 i 21, Żytnia.

 

REJON NR II  


 

asp. Witold Szymański

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 914

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

11 Listopada, Bema- od nr 11, Batorego, Benniego, Bezdomna, Bluszczowa, Bracka, Brzozowa, Chodkiewicza, Ciepła, Czarnieckiego, Dąbrowska- do nr 43, Grunwaldzka- od nr 7, Hetmańska, Husarska, Jagodowa, Jana Pawła II, Jerozolimska, Joselewicza, Jeżynowa, Kanonierów, Kmicica, Konwaliowa, Krzyżowa- od nr 10 i 11, Lawendowa, Legionów- od 39 do nr 131 i od 36 do nr 120, Lewa, Malinowa, Mała, Ogrodowa, Piekarska, Pomorska, Poziomkowa, Prawa, Przejazd Dąbrowski, Rodego, Rolna, Rycerska, Skrzetuskiego, Słowackiego, Smugowa, Sobieskiego, Sterlinga, Synów Pułku, Szarotki, Ułańska, Wołodyjowskiego, Wschodnia, Zagłoby, Zgorzelicka- od nr 16 i 23, Żółkiewskiego.


 

REJON NR III


 

asp. Piotr Pawłowski   

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 869

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

Bohaterów Getta Warszawskiego, Czołgistów, Głowackiego- parzyste od nr 52, Graniczna- nr parzyste, Kawki, Mościckiego- parzyste od nr 2 do nr 22/24, Niecała, Pogodna, Polna, Seweryna, Słoneczna, Stolarska, Szkolna, św. Antoniego- od nr 12 i 13 do nr 66 i 73, Żwirki i Wigury.


 

 REJON NR IV  


 

st. asp.  Jacek Jakubowski 

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 850

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Armii Krajowej, Bohaterów 14 – tej Brygady, Browarna, Dolna, Drewniana, Głowackiego- nr nieparzyste i parzyste do nr 50, Kołłątaja- nr parzyste, Konstytucji 3 Maja- nr parzyste oraz nieparzyste do nr 31, Ligi Morskiej i Rzecznej, Majowa- do nr 75 i 100, , Małkowskich, Mireckiego- nieparzyste do nr 93, Mościckiego- nr nieparzyste oraz parzyste od nr 26, Nadrzeczna- do nr 84 i do nr 85, Nowowiejska, Park Miejski, Partyzantów, POW, Pułaskiego, Sosnowa- od nr 34 i 37, Spalska- parzyste do nr 68, Szczęśliwa- nr parzyste od 46 , Św. Antoniego- nieparzyste do nr 11, Warszawska- od nr 2 do 22, Wrzosowa- do nr 36 i 37, Zacisze- od nr 7 i 32, Zakątna, Zapiecek, Zgodna.

 

REJON NR V


 

mł. asp.  Paweł Ogórek

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 778

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Akacjowa, Biernackiego, Bociania, Bukowa, Chemików, Grabowa, Hoża, Inżynierska, Jałowcowa, Jodłowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Mazowiecka- od nr 4 i 7, Biernackiego, Miła, Mireckiego- nr parzyste, Modra, Morelowa, Nadpiliczna, Niska, Nowy Port, Osiedlowa, Parkowa, PCK, Piękna, Prosta, Strzelecka- nr nieparzyste, Świerkowa, Techniczna, Topolowa, Ustronie, Wiejska, Willowa, Zacisze- do nr 5 i 30, Zagajnikowa.

 

REJON NR VI  

  sierż. sztab. Przemysław Różycki

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 809

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Agatowa, Ametystowa, Batalionów Chłopskich, Botaniczna, Brylantowa, Bursztynowa, Dąbrowska- od nr 45, Diamentowa, Działkowa ,Gajowa, Graniczna- nr nieparzyste, Irysowa, Jana Pawła II- od nr 32 i 39, Jaśminowa, Józefowska, Kalinowa, Kaktusowa, Koralowa, Kotlinowa, Krokusowa, Lange O., Legionów- od 120 i od 131, Liliowa, Ludowa, Łąkowa, Maya L. W., Mazowiecka- od 1 do 5 oraz 2 (a,b,c), Nagórzycka, Nefrytowa, Opalowa, Perłowa, Pod Grotami, Podleśna, Przyrodnicza, Pusta, Różana, Rubiowa, Rumiankowa, Sasankowa, Sikorskiego, Starowiejska, Stokrotki, Strzelecka- nr parzyste, Szafirowa, Szmaragdowa, Ściegiennego, Św. Antoniego- od 68 i 75, Tulipanowa, Turkusowa, Wierzbowa, Wodna, Wola Wiaderna,Zwierzyniecka, Zamenhofa, Zielona.


 

REJON NR VII           

 

 asp.  Michał Domagała

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 824

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

25 Brygady AK, Adama, Aliny, Andrzeja, Anny, Barbary, Bartłomieja, Białego, Białobrzeska, Bogumiła, Cezarego, Celiny, Chojnowskiego, Cisowa, Czarna, Damazego, Danuty, Dobra, Dziubałtowskiego, Edwarda, Elżbiety, Flory, Gminna, Grażyny, Gruntowa, Grzegorza, Haliny, Henryka, Henrykowska, Hojnowskiego, Hubala Dobrzańskiego, Ireny, Ignacego, Jana, Jerzego, Jolanty, Joanny, Jadwigi, Kałużyńskiego, Kamienna, Kamila, Katarzyny, Kępa, Klonowa, Kolejowa, Kopalna, Kowalska, Krawiecka, Kwarcowa, Lipowa, Lisia, Lucyny, Lecha, Ludwikowska, Łozińskiego, Łukasza, Łucji, Macieja, Magdaleny, Majowa od nr 77 i 102, Michałowska, Mireckiego- nieparzyste od nr 95, Młodzieżowa, Modrzewskiego, Myśliwska, Nadrzeczna- od nr 86/87, Na Skarpie, Natalii, Odkrywkowa, Odległa, Okopowa, Olgi, Opoczyńska, Orla, Pauliny, Pawła, Peryferyjna, Pliszczyńskiego, Podoba, Radomska, Rawska, Reja, Robotnicza, Romana, Równa, Sabiny, Smardzewicka, Spalska- nr parzyste od 70, Spokojna, Stefana, Stolarskiego, Sucha, Sypka, Szczęśliwa- nieparzyste od nr 43,, Szewska, Szklarska, Szymanówek, Ślusarska, Teresy, Tomasza, Torowa, Utrata, Wacława, Wapienna, Wąwalska, Wilcza, Witosa, Wrzosowa- od nr 38 i 39, Wzgórze, Ziemowita, Żeromskiego- od nr 54 i 63, Żwirowa, Źródlana. 

 

REJON NR VIII


 

mł. asp. Tomasz Drążkiewicz

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 31

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 930

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

Boczna, Cekanowska, Chopina, Chrobrego, Ciasna, Cmentarna, Długa, Dworcowa, Gdyńska, Gliniana, Grota Roweckiego, Handlowa, Helska, Jagiellońska, Kilińskiego, Konopnickiej, Kołłątaja- nieparzyste, Konstytucji 3-go Maja- nieparzyste od nr 33, Koszykowa, Kręta, Krucza, Luboszewska- do nr 69, Łączna, Łokietka, Mickiewicza, Narewskiego, Niemcewicza, Okrzei, Piastowska, Popiełuszki, Poprzeczna, Radosna, Sienna, Sierakowskiego, Skłodowskiej- Curie, Sosnowa- do nr 32 i 35, Spalska- nr nieparzyste, Smutna, Staszica, Szczęśliwa- do nr 41 i 44, Świeża, Traugutta, Tuwima, Warszawska- od nr 15 do nr 47 i od 24 do 106, Wrzosowa, Ugaj, Zaułek, Zbocze, Żelazna, Żeromskiego- do nr 52/61.

 

REJON NR IX

 

asp. Tomasz Jaworski

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 760

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

Bardowskiego, Bohuszewiczówny, Dojazd, Dubois, Gabrysiewicz, Kolbe, Kombatantów, Koplina, Krańcowa, Kwiatowa, Literacka, Mielczarskiego, Niebrowska, Orzeszkowej, Ostrowskiego, Paszkowskiego, Siedmiodomki, Skorupki, Szarych Szeregów, Szeroka, Warszawska- nieparzyste od nr 49 do nr 81, Widok, Wróblewskiego.

 

 

REJON NR X

 

st.asp. Adam Szymczyk

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 745

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

Brukowa, Cegielniana, Czarna, Czysta, Dębowa, Duracza, Dzieci Polskich, Garbarska, Gęsia, Główna, Grzybowa, Jasna, Jelenia, Konopnickiej, Krańcowa, Leśna, Lubocheńska, Luboszewska- od nr 71, Łączna, Milenijna, Nowa, Piaskowa, Północna, Romanówek, Smolna, Strefowa, Tamka, Twarda, Ujezdzka, Warszawska- od nr 83 i 108, Wełniana, Włókiennicza, Wolna, Wspólna, Wysoka, Zajęcza, Zawadzka, Żurawia.

 

 

REJON NR XI

st. asp. Andrzej Klewin

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 740

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

Cekanów, Cekanów, Dąbrowa, Dęby, Jadwigów, Kolonia, Chorzęcin, Godaszewice, Komorów I

i II, Kwiatkówka, Łazisko, Niebrów, Świńsko, Zaborów I i II, Zawada, Zawada Kolonia.

REJON NR XII

 

 asp.  Sławomir Światek

KPP Tomaszów Mazowiecki pokój nr 3

tel. (44)726 10 29 tel. kom. 516 432 769

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

dzielnicowy@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 Ciebłowice Małe i Duże, Jeleń, Karolinów, Sługocice,Smardzewice, Swolszewice Małe, Stara Wieś, Tresta, Twarda, Wąwał, Wiaderno,

 

KP  CZERNIEWICE

NR I - GM.CZERNIEWICE     

sierż. Bartłomiej Gust

Komisariat Czerniewice

tel. (44)710 41 77 te.l kom. 516 433 083

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

Annów, Czerniewice, Dąbrówka, Dzielnica, Gaj, Józefów, Lechów, Lipie, Mała Wola, Strzemeszna, Strzemeszna Nowa, Strzemeszna I, Wielka Wola.


 

NR II - GM.CZERNIEWICE   

 

sierż. Krystian Pancer 

Komisariat Czerniewice

tel. (44)710 41 77 te.l kom. 516 433 083

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl  

 

Annopol Mały i Duży, Chociw, Chociwek, Helenów, Krzemienica, Nowe Studzianki, Paulinów, Podkonice Duże, Podkonice Małe, Podkonice Miejskie, Podkońska wola, Stanisławów Lipski, Stanisławów Studziński, Studzianki, Teodozjów, Turobów, Wale, WólkaJagielczyńska, Zagóry, Zubki Duże i Małe.

 

NR III - GM.LUBOCHNIA       


 

st. sierż. Przemysław Batóg

Komisariat Czerniewice 

tel (44)710 41 77 tel. kom 516 433 073

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Brenica, Chrzemce, Czółna, Dębniak, Emilianów, Jakubów, Kierz, Kruszewiec, Lubochenek, Lubochnia, Lubochnia Dworska, Lubochnia Górki, Małecz, Rzekietka, Tarnowska Wola.

 

NR IV - GM.LUBOCHNIA

mł.asp. Sylwester Koziura

Komisariat Czerniewice

tel (44)710 41 77 tel. kom 516 433 082

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 


Albertów, Cygan, Dąbrowa, Glinnik, Nw.Glinnik Oś., Henryków, Jasień, Jasień Nowy, Kochanów, Luboszewy, Marianka, Olszowiec, Olszowiec Nowy, Szczurek, 


NR V - GM.ŻELECHLINEK  

 

sierz.sztab. Bartosz Kołodziejczyk

Komisariat Czerniewice

tel (44)710 41 77 tel. kom 516 433 084,

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

 Brenik, Budki  Łochowskie, Bukowiec, Chociszew, Czechowice, Czerwonka, Dzielnica, Feliksów, Gawerków, Gutkowice, Ignatów, Janów, Julianów, Józefin, Karolinów, Kopiec, Lesisko, Lucjanów, Łochów, Łochów Nowy, Modrzewek, Naropna, Nowe Byliny, Nowiny, Petrynów, Radwanka, Sabinów, Sokołówka, Stanisławów, Staropole, Świniokierz Nowy, Świniokierz Włościański, Teklin, Władysławów, Wola Naropińska, Wolica, Żelechlin, Żelechlinek.

 

NR VI - GM.INOWŁÓDZ


 

 asp.Ariel Wiśnik

Komisariat Czerniewice

tel (44)710 41 77 tel. kom 516 433 086,

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

Brzustów, Dąbrowa, Inowłódz, Poświętne, Zakościele.


 


NR VII - GM.INOWŁÓDZ 

sierż Tomasz Januszek  

tel (44)710 41 77

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Konewka, Królowa Wola, Liciążna, Spała, Teofilów, Żądłowice. 

 

NR VIII - GM.RZECZYCA 

 

sierz. sztab. Dariusz Matysiak

Komisariat Czerniewice

tel (44)710 41 77 tel. kom 516 433 093

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

komendant.czerniewice@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl


 

Brzeg, Bartoszówka, Brzeziny, Bobrowiec, Brzozów, Gustawów, Glina, Grotowice, Jeziorzec, Kanice, Kawęczyn, Lubocz, Łęg, Roszkowa Wola, Rzeczyca, Stanisławów, Sadykierz, Wiechnowice.

KP   ROKICINY

NR I - GM. UJAZD  

asp.Robert Plich

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 093

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje część gminy Ujazd z miejscowościami: Ujazd, Przesiadłów, Skrzynki, Ojrzanów, Sangrodz, Tobiasze.


 

NR II - GM. UJAZD   

 

sierż. sztab. Łukasz Świątnicki

Komisariat Rokiciny 

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 049

  Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 


Obejmuje część gminy Ujazd z miejscowościami: Oś.Niewiadów, Zaosie, Zaosie Leszczyny, Zaosie Piaski.


NR III - GM. UJAZD

 

asp. Zbigniew Kołodziejczyk

Komisariat Rokiciny 

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 974

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Obejmuje część gminy Ujazd z miejscewościami: Aleksandrów, Bielina, Bronisławów, Buków, Buków Parcel, Buków PGR, Ciosny, Dębniak, Kol.Olszowa, Kol.Ujazd, Helenów, Józefin, Józefów, Konstancin, Lipianki, Łączkowice, Łomiany, Maksymów, Marszew, Mącznik, Młynek, Niewiadów Wieś, Niewiadów PGR, Olszowa, Olszowa Piaski, Stasilas, Szymanów, Teklów, Władysławów, Wólka Krzykowska, Wygoda, Wykno.


NR IV - GM. ROKICINY 

 

asp.Tomasz Wira

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 068

Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl 

 

Obejmuje część gminy Rokiciny z miejscowościami: Cisów, Kol.Łaznów, Michałów, Łaznowska Wola, Kol.Rokiciny, Chrusty  Nowe i Stare. 

 

NR V - GM. ROKICINY  


 

st.asp.Tomasz Matysiak

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 041

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl   

 

Obejmuje częśćgminy Rokiciny z miejscowościami: Łaznów, Łaznówek, Popielawy, Janinów, Janków, Janków III, Jankówek, Maksymilianów, Reginów, Popielawy, Pogorzałe Ługi, Rokiciny, Stefanów, Eminów, Wilkucice Duże, Wilkucice Małe.

 

NR VI - GM.BĘDKÓW 

 

mł. asp.Robert Maciaszczyk

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom516 433 032

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl

 

Obejmuje częśćgminy Będków z miejscowościami: Teodorów, Prążki, Remiszewice, Kalinów, Rudnik, Kol. Rudnik, Rzeczków, Ewcin, Łaknarz, Zacharz, Nowiny, Będków, Kol. Będków, Sługocice, Wykno, Gutków, Ceniawy, Brzustów, Rosocha, Magdalenka, Drzazgowa Wola,Augustówka, Wołkowa, Wiadernia, 

 


NR VII – GM.BUDZISZEWICE

 

mł.asp.Dariusz Błoch

Komisariat Rokiciny

tel (44)719 50 07 tel. kom 516 433 973

 Połączenia telefoniczne będą odbierane tylko w trakcie pełnienia służby   

komendant.rokiciny@tomaszow-mazowiecki.ld.policja.gov.pl    

Obejmuje cześć gminy Budziszewice z miejscowościami: Budziszewice, Adamów, Antolin, Mierzno, Nowe Mierzno, Józefów Stary, Józefów Nowy, Rękawiec, Annapol, Walentów, Nowy Rękawiec, Nepomucenów, Teodorów, Helenów, Zalesie, Węgrzynowice, Węgrzynowice Modrzewie.